نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد ژئودزی

چکیده

جهت دستیابی به داده­ های بسیار دقیق جغرافیایی با استفاده از GPS نیازی به اقدامات مهم و تهورآمیزی نمی­ باشد. ورود به این تکنولوژی جدید نیاز به مشاهد دقیق در بررسی­ های انجام شده در مورد هزینه و تصحیح خطاهای آن دارد. انگیزه اصلی که در پشت توسعه سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS وجود دارد، همان نیاز به ابزار بسیار دقیق جهت ناوبری است که در واقع معلوم نمودن موقعیت – سرعت و زمان با دقت­ های بسیار بالا می­ باشد. وزارت دفاع آمریکا نقش اصلی گسترش و توسعه سیستم GPS را به عهده دارد. انگیزه اصلی از توسعه این سیستم، نیاز مبرم به تجهیزاتی است که به راحتی به تحرکات نیروهای نظامی و ماشین جنگی کمک کرده و موقعیت نفرات، هواپیماها و موشک­های دوربرد را در حین آموزش و انجام عملیات نطامی تعیین می­ نماید. این سیستم تحول عظیمی را در علم تعیین موقعیت به وجود آورده است. تکنولوژی GPS، موقعیت­ های بسیار کوچک در حد نوک سوزن را با دقت بسیار بالا و در هر وضعیت و شرایط آب و هوایی، روز یا شب به راحتی تعیین می­ نماید. و نیز جهت جمع آوری و دست یابی به محدوده وسیعی از داده­ های جغرافیایی به کار می ­رود.

عنوان مقاله [English]

Land Feature Positioning Using GPS

نویسنده [English]

  • Abbasali Salehabadi (Translator)

Master of Geodesy

چکیده [English]

There is no need to take important and risky measures to obtain highly accurate geographic data using the GPS. Entry into this new technology requires careful observation during the examinations of the costs, and correction of errors. The main motive behind the development of the GPS (Global Positioning System) is the need for highly precise navigational tools, which in fact determine the location, speed and time with very high precision. The U.S. Ministry of Defense plays a major role in the development of the GPS system. The main motive behind the development of this system is the urgent need for equipment that can easily assist the deployment of military and war machine and determine the position of individuals, planes and long-range missiles during training and military operations. This system has caused a transformation in the science of positioning. The GPS technology easily determines extremely tiny points at very high precision regardless of weather conditions, during the day or the night. It is also used to collect and access a wide range of geographic data.