نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس نقشه برداری

چکیده

بلوک اجستمنت همزمان با ترکیبی از مشاهدات عکس و مدل امکان پذیر می­ باشد. معادلات هم خطی برای عکس ­ها و معادلات ترانسفورماسیون سه بعدی برای مدل­ های مستقل استفاده می­ شود. مشاهدات عکس و مدل مشترکاً تشکیل یک دسته از معادلات نرمال کوچک شده را داده و برای به دست آوردن تمام پارامترهای مجهول در بلوک محاسبه به صورت یکباره انجام می­ گیرد. برای حذف خطاهای سیستماتیک در اجستمنت از پارامترهای اضافی ممکن است استفاده شود.

عنوان مقاله [English]

Block Adjustment With Photos and Independent Models

نویسنده [English]

  • Masoud Abedi Pashtiri (Translator)

Bachelor of Surveying

چکیده [English]

The block adjustment is possible with a combination of photo and model observations. Multicolinear equations are used for photos, and 3D transformation equations are utilized for independent models. The photo and model observations jointly form a set of reduced normalized equations and are calculated simultaneously to obtain all the unknown parameters in the calculation block. Additional parameters may be used to remove systemic errors in adjustment.

1- F.Ackermann, "Reslts of Recent Tests in Aerial Triangulation", Photogrammetric Engineering, 41:1, January 1975.
2- F.Ackermann, H.Ebner, H.Klein. "Block Triangulation with Independent Models", Photogrammetric Engineering, 39.9, September 1973.
3- J.Anderson, E.Ramey, "Analytic Block Adjustment Final Summery Report of the ISP Commission III Working Group 1968-1972", Photogrammetric Engineering, 39:10, October 1973.
4- H.Ebner, "Selfcallbrating Block Adjustment by Independent Models", Presented to the 41-st Annual Convention of the American Soclety of Photogrammety, Washington, D.C., March 1975.
5- G.Erio, "Three-Dimensional Transformations of Independent Models". Photogrammetric Enginerring, 41:9, September 1975.
6- G.Marks, E.Mikhail, "Experimental Results from Block Triangulation by Bundles, Pairs and Triplets", Bildmessung and Luftbildwesen, Special English Edition, 1975.
7- Manual of Photogrammetry, Fourth Edition, Chapter IX, PAGES 492- 494, Pubilshed by the American Soclety Photogrammetry.