نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مانند دیگر سیستم ­های اطلاعاتی، از سیستم­ های فرعی تشکیل یافته است.

· سیستم فرعی ورودی داده ­ها؛
· سیستم فرعی ذخیره داده­ ها و بازیاب آنها؛
· سیستم فرعی پردازش و تجزیه و تحلیل داده ­ها؛
· سیستم فرعی خروجی اطلاعات.

سیستمی را می­ توان یک GIS دانست که سیستم نرم افزارش شامل تمامی چهار عملکرد فوق باشد. بیشتر سیستم ­های دیجیتالی تهیه نقشه، سیستم­ های سنجش از دور و سیستم­ های تهیه نقشه ­های موضوعی براین اساس، یک GIS نیستند.
امروزه مدیریت پایگاه داده­ ای و تحلیل، عملکردهای مهمی هستند ولیکن ممکن است در آینده عملکردهای مدرنی چون  به کارگیری هوش مصنوعی یا تجسم مطرح شود که از خصوصیات برجسته GIS خواهد بود و دلیلی وجود ندارد که GIS فقط به تکنولوژی محدود شود.
 

عنوان مقاله [English]

Note

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

GIS, like other information systems, consists of sub systems.
• Data entry sub-system;
• storage and data-recovery Subsystem;
• processing and data analysis Subsystem;
• Information outlet Subsystem.

A system can be called a GIS whose software system includes all four of the above functions. Consequently, most digital mapping systems, remote sensing systems, and thematic mapping
systems are not GIS.
Today, database management and analysis are important functions, but in the future, modern functionalities such as the use of artificial intelligence or visualization might come about, which will be among the most prominent features of GIS, and there is no reason why GIS should be limited only to the technology.