نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

سیستم ­های اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک فتوگرامتری رقومی فواصل نزدیک یکی از ابزار دقیق و کارآمد برای اکثر اندازه ­گیری­ ها در تولیدات صنعتی می­ باشد.
این مقاله تجربیات و نتایج مطالعات راهبردی بر روی یک پروژه فتوگرامتری رقومی فواصل نزدیک در فرآیند تولید را کارشناسی کرده و نشان می­ دهد.  این نتایج مربوط به کاربرد این تکنیک در تولید و کنترل کیفیت اجرا شده در یک کارخانه کشتی سازی آمریکای شمالی است.
مقاله حاضر نتیجه یکی از پنج بررسی و مطالعه راهبردی اجرا شد توسط انستیتو ژئودزی و فتوگرامتری، ETH زوریخ، در یک کارگاه کشتی سازی به نام (BIW) در ایالت Mainc آمریکا را نمایش می­ دهد.
هدف از این بررسی­ ها و مطالعات کارشناسی در واقع یک ارزیابی دقیق از اجرای سیستم­ های مدرن فتوگرامتری رقومی در امر اندازه­ گیری وقایعی می­ باشد که در طول مراحل تولید و کنترل کیفیت آنها در یک کارگاه کشتی سازی رخ می­ دهد.
پروژه ارائه شده در اینجا کنترل ابعادی از قسمت­ های مختلف بدنه یک کشتی قبل از نصب و ساخت نهایی است. در کارگاه BIW قسمت­ های مختلف بدنه به ابعاد اسمی 12 متر×25 متر× 25 متر و به وزن چند صد تن برروی همدیگر قرار گرفته و سپس آنها را به طور مجزا آماده و برروی همدیگر سوار می­ نمایند، و نهایتاً آنها را در داخل قسمتی از بدنه کامل شده کشتی، واقع شده در لنگرگاه ساختمانی به طور کامل نصب می­ نمایند.
این روش نصب و انطباق قطعات با یکدیگر در ساخت کشتی، معمولاً به واسطه آزادی عمل منجر به افزایش هزینه مالی می­ شود.
 

عنوان مقاله [English]

Application of Short-Range Digital Photorammetry in a Ship-Building Project

نویسنده [English]

  • Abbasali Salehabadi (Translator)

چکیده [English]

Automatic or semi-automatic short-range digital photogrammetric systems are among the most accurate and efficient instruments for most measurements in industrial production.
This paper examines and illustrates the experiences and results of strategic studies on a short-range digital photogrammetric project concerning the process of production. These results are related to the application of this technique in the production and quality control carried out in a North
American shipyard.
The present article is the result of one of the five strategic research studies conducted by the ETH Institute of Geodesy and Photogrammetry of Zurich, at a shipyard workshop called (BIW) in
Mainc, USA.
The purpose of these studies is, in fact, an accurate assessment of the implementation of modern digital photogrammetric systems in the measurement of events occurring during the production
stages and their quality control in a shipyard workshop.
The project presented here is the dimensional control of various parts of the body of a ship before it is installed and finalized. In the BIW workshop, the various parts of a body with a nominal dimension of 12 x 25 x 25 meters and weighing several hundred tons are placed on each other and then they are individually prepared and then assembled, and eventually set in a part of the full body
of the ship, which is placed in the shipyard.
This method of installing and fitting parts in the construction of ships usually results in an increase in financial costs due to freedom of action.