نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

سیستم اطلاعات کارتوگرافی (GIS) نقشه تولید می­ نماید و خروجی می­ تواند ترسیمی یا چاپی و یا نقشه­ هایی بر روی صفحه نمایش کامپیوتر باشد. نقشه­ ها به طور کلی از حیث ظاهر و ابعاد با هم متفاوت هستند. گاهی اوقات مشکل بتوان گفت که یک محصول یا خروجی، تصویر است یا نقشه بر روی صفحه نمایش کامپیوتر با نقشه بر روی کاغذ دارای نام متفاوتی می­ باشد. در تاریخ کارتوگرافی اتوماتیک اصطلاح «نقشه موقتی» و «نقشه دائمی» به کار رفته است. طبق نظرRiffe نقشه موقت و دائمی، با نقشه­ ای که بر روی صفحه نمایش ظاهر می­ شود و یا نقشه­ هایی که برروی صفحه نمایش به کار می­ برد که نقشه کاربرد متعارف و قراردادی داشته باشد. نقشه­ های موقتی را می ­توان نسبت به نقشه­ های هوشمندی اطلاق نمود که امروزه نیز امکان تهیه آنها میسر نمی­ باشد. Riffe واژه غیر نقشه را به این صورت تعریف می­ کند؛ داده­ ها از سنجنده­ هایی به دست می ­آیند که در ناوبری و ترافیک مورد استفاده قرار می­ گیرند. وی اظهار می­ دارد که نقشه ­های آینده، همگی نقشه­ های موقتی و غیر نقشه­ ای هستند. Morrison عنوان «نقشه موقت» را به عنوان مترادفی جهت نقشه بر صفحه نمایش کامپیوتر استفاده می­ کند و سپس عنوان «نقشه چاپی» را در مقابل آن به کار می­ گیرد. عنوان نقشه فوری نیز برای نقشه صفحه نمایش کامپیوتری به کار برده شده است.

عنوان مقاله [English]

Note

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

The Cartographic Information System (GIS) produces a map, and the output can be graphic, printed or maps on the computer screen. Maps are generally different in appearance and dimensions. It is sometimes difficult to say that a product or output is an image or a map on a computer screen, which has a different name from paper maps. In the history of automatic cartography, the term "temporary map" and "permanent map" have been used. According to Riffe, a temporary map is the one that appears on the screen, or maps on the screen that have a conventional application. Temporary maps can be referred to as “intelligent maps”, which, in the strict sense of the word, are actually not available today. Riffe defines the term “non-map” in this way; data is obtained from sensors that are used in navigation and traffic control. He states that future maps are all temporary maps and non-maps. Morrison uses the title "Temporal Map" as a synonym for maps on the computer screen, and then uses the title "Printed Map" in contrast with it. The term “instant map” has also been used for the computer screen map.