نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

عرقچین یخی اسکاندیناوی
عرقجین یخی اسکاندیناوی عرقچین بزرگی از یخ در دوران چهارم (دوره چهارم اسکاندیناوی را می­ توان به وسیله جبهه جنوبی آن از یخرفت ها و  سنگ های سرگردان حمل شده از نروژ و سوئد و فنلاند تشکیل شده ­اند تشخیص داد.
جنوبی­ ترین پیشانه (جبهه) یخچال های اسکاندیناوی از جنوب انگلستان، از حوالی لندن می­ گذشته و از مانش عبور می­ کرده است و هلند و آلمان شمالی را می­ پوشانیده است و به طرف جنوب تا دره ­های دون و ولگا پائین می­ آمده است و دوباره به طرف شمال تا نزدیکی اورال امتداد داشته است.
در همه جای این ناحیه وسیع اثار یخچالی و رودخانه یخچالی بسیار زیاد یافته می­ شود. دوره­ های فرعی یخچالی نیز وجود داشته­ اند که در آن ها یخچال ها به نواحی جنوبی­ تر پیش رفته­ اند. در دوره­ های فرعی میان یخچالی، یخچال ها به طرف شمال عقب نشینی کرده ­اند. این توالی را به وسیله گمانه زنی در هلند و آلمان و دانمارک تشخیص داده ­اند.
تشخیص این که یک نهشته یخرفتی متعلق به کدام دوره یخبندان است، بسیار مشکل است. سازندهای قدیمی­ تر به وسیله سازندهای جدیدتر خراب شده ­اند و یا بر اثر فرسایش، پیش از به وجود آمدن نهشته محافظ از میان رفته ­اند. علاوه براین یخبندان ­ها به وسیله دوره­ های کوچکتر پیشروی و پسروی به قسمتی مشخص­ اند که بعضی از زمین­ شناسان مانند سرگل توانسته است روی نهشته­ های بادرفتی، یازده دوره کوچک، شدت سرما را معلوم کند. این عدد به وسیله نهشته ­های دریایی نیز مورد تأیید قرار گرفته است.

عنوان مقاله [English]

The Frosts of the Fourth Period in Europe

نویسنده [English]

  • Abdalkarim Gharib

چکیده [English]

Scandinavia’s ice cap is a large ice cap belonging to the fourth age (Scandinavia's fourth age can be distinguished by its southern front from wandering moraine and rocks carried there from
Norway, Sweden and Finland.
The southernmost front of the Scandinavian glacier from the southern England, had been passing through London surroundings and also through Manche, covering the Netherlands and North Germany, down to the valleys of the Don and the Volga, and again northward to the Ural.
Everywhere in this vast area, many glacier traces and glacial rivers can be found. There were glacier sub-periods in which the glaciers went to the more southerly regions. In the sub-periods between the glaciers, the glaciers retreated to the north. This sequence have been detected by
speculation in the Netherlands, Germany and Denmark.
It is very difficult to recognize to which ice age a certain moraine deposit belongs. Older formations have been destructed by newer formations or eliminated through erosion before protecting deposits could form. In addition, the glaciers, by means of shorter periods of advance and retreat, are recognizable to the extent that some geologists such as Sergel have been able to determine the severity of the cold and also eleven short periods on Loess. This number is also confirmed by marine deposits.