نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

سیستم ­های سنجش از دور عکسی مستعد سنجش نواحی مرئی و نزدیک فروسرخ (مادون قرمز) الکترومغناطیس هستند (m9/0 الی m4/0=l) سایر نواحی طیف الکترو مغناطیس که دارای طول موج بلندتری هستند، می­ توانند بالقوه برای مقاصد سنجش از دور سودمند باشند. متأسفانه، عدسی های شیشه­ ای قراردادی و  لایه های حساس عکسی قادر نیستند که این ناحیه از طیف الکترومغناطیس را کشف و ثبت توأم مرئی، فروسرخ نزدیک و باندهای طول موج بلندتر، مثل فروسرخ حرارتی و انرژی میکروویوی اسکنرهای هوابردی است. اسکنرهای هوابردی به طور چشم گیری با دوربین­ های هوایی تفاوت دارند زیرا اسکنرهای هوایی قادر هستند انرژی از زمین زیر را به عنوان خطوط اسکنی که هر یک از آنان عمود برخط پرواز هستند جمع­ آوری نمایند. نگاره 1 عمل جاروب کردن به وسیله ­ی آیینه­ ی دورانی که هادی تابش ورودی به طرف کشف کننده است انجام می ­پذیرد. کشف کننده اسکنر با لایه حساس دوربین عکسبرداری قراردادی (سنتی) قابل مقایسه است. اهداف آنها در راستای کشف، اندازه­ گیری و ثبت انرژی الکترومغناطیس متمرکز گردیده است.
آنها در مقایسه با لایه ­های حساس فیلم به طول موج ­های بلندتر از m1 مثل فروسرخ حرارتی و نواحی امواج میکروویوی طیف الکترومغناطیس حساس هستند. سیستم­ های اسکنینگ هوابردی را می­ توان به سیستم­ های اسکنینگ فعال و نیز غیرفعال دسته بندی نمود.

عنوان مقاله [English]

Remote Sensing Scanning Systems

نویسنده [English]

  • Alireza Owsati

چکیده [English]

Photometric remote sensing systems are capable of detecting visible and electromagnetic near-infrared regions (0.4<l<0.9). Other regions of the electromagnetic spectrum with longer wavelengths can potentially be useful for remote sensing purposes. Unfortunately, conventional glass lenses and sensitive photo layers are not able to detect and record this region of electromagnetic spectrum.
Air scanners are significantly different from aerial cameras because air scanners can collect energy from the ground below as scanning lines, each of these lines making a right angle with flying path. Figure 1 indicates sweeping by means of a rotating mirror while the entering radiation conductor faces toward the detector.
 
The scanner detector is comparable to the sensitive layer of conventional cameras. Their goals are focused on the discovery, measurement and
recording of electromagnetic energy.
They are, compared to film’s sensitive layers, sensitive to wavelengths longer than 1m, such as the infrared and microwave parts of the electromagnetic spectrum. Air scanning systems can be categorized as active or inactive scanning systems.