نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

به طورکلی پوشش نباتی منطقه لرستان از گونه­ های مختلف و متنوع است. ترکیب و سیمای این جنگل ها نسبت به عرض جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا، مقدار باران، فشردگی و جهت ناهمواری­ ها، و طول فصل سرد یا گرم متفاوت است. پوشش گیاهی در لرستان به دو دسته تقسیم می­ شود؛ یکی جنگل­ ها و دیگری گیاهان (ریز) می­ باشند که مفصلاً در مورد آنها بحث خواهیم کرد. از نظر پراکندگی جغرافیایی چون اکثر جنگل­ های لرستان مربوط به حوزه شهرستان خرم آباد، در قسمت جنوب لرستان پراکنده ­اند لذا توضیح در مورد جنگل­ های لرستان به منزله جنگل­ های حوزه شهرستان خرم آباد می­ باشد (به استثنای قسمت­ های شرقی حوزه الیگودرز).

عنوان مقاله [English]

Natural Potentials of the Lorestan Province (Vegetation)

نویسنده [English]

  • Mohammad Ghasem Torkashvand

چکیده [English]

In general, vegetation of Lorestan is varied and including many different species. The composition and characteristics of these forests vary by change in latitude, altitude, precipitation, compression and direction of ground features, and lengths of cold and hot seasons. Vegetation in Lorestan is divided into two categories: forests and (small) plants, which we will discuss in detail. In terms of geographic dispersion, since most of the Lorestan forests belong to the Khorramabad area in the south of Lorestan, explanation about Lorestan forests is the same as explanation about forests of the Khorramabad city (except for the eastern parts of Oligudarz district).

1- بررسی وضع موجود اقتصادی و فرهنگ استان لرستان (سازمان برنامه و بودجه)
2- اظهارات کارشناسان منابع طبیعی استان لرستان.