نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیای انسانی

چکیده

در این بخش از مطالعه به بررسی وضعیت و جهت یابی بالقوه توسعه شهر تهران و همچنین محدودیت­ های طبیعی از جمله خصوصیات اراضی، شیب استقرار در دامنه سلسله جبال البرز و واقع بودن در پهنه­ ی زلزله گسل بزرگ منطقه تهران و دیگر شرایط اقلیمی و محدودیت­ های مصنوعی منطقه که در مجموعه ­ای مرتبط در حیطه عمل مطالعات جغرافیایی قرار می­ گیرند می­ پردازیم. سپس با توجه به مسایل ذکر شده و در راستای بررسی توسعه و گسترش که عمدتاً محور غرب و شمال غرب تهران می­ باشد، دو نمونه مطالعه را انتخاب کرده­ ایم، شهرک کن و شهرک سولقان به جهت دارا بودن ریشه روستایی و پذیرش جنبه­ هایی از سیمای زندگی شهری و مطرح شدن ساخت اجتماعی جدید که در این مکان­ها جریان دارد و در حال حاضر فعالیت­ های خودر را به گونه ­ای با شهر تهران آمیخته­ اند موضوع مورد بحث این گفتار خواهد بود.

عنوان مقاله [English]

Application of Graphic Information in Urban Studies (Case Study: Tehran) - III

نویسنده [English]

  • Fatemeh Razi'ee

Master of Human Geography

چکیده [English]

In this part of the study, we examine the status and direction of the potential development of Tehran as well as natural constraints such as land characteristics, slope of ground in the range of Alborz, position of Tehran on a major (earthquake) fault zone and other climatic conditions, as well as artificial limitations of the region that are within the field of geographic studies. Next, according to the mentioned issues and in order to study the city’s development and expansion which are mainly focused on the western and northwestern parts of Tehran, we selected two samples of study: Kan town and Sulaghan town, due to their rural roots as well as admission of aspects of urban life, and the emergence of new social fabric that is taking place in these places, and the fact that they are currently combining their activities with the city of Tehran.

1-  ارجمندنیا، دکتر اصغر، نشریه معماری و شهرسازی، ش8، 1369.
2- بررسی تقسیمات شهری، مرکز مطالعات وزرات مسکن و شهرسازی.
3- تهران، آلودگی، مرکز مطالعات وزارت مسکن و شهرسازی.
4- سعیدنیا، مهندس احمد، محیط شناسی، ش15.
5- جغرافیای استان تهران، انتشارات وزارت آموزش و پرورش، تهران 1368.
6- طرح جامع شهر جدیدکن، فرمانفرماییان.
7- فرهودی، دکتر رحمت ا...، پژوهش­های جغرافیایی ش27.
8- مدیری، مهندس مهدی، مختصری از تاریخچه نقشه­برداری در ایران و جهان.
9- مدیری، مهندس مهدی، نشریات علمی فنی سپهر، سازمان جغرافیایی.
10- مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، گزارش شماره 144.
11- نظریان، دکتر اصغر، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، ش1، سال ششم.
12- واحد مطالعات و برنامه­ریزی، شهرداری منطقه پنج تهران.
13- وزارت مسکن و شهرسازی، تهران، رفاه شهری، مطالعات طرح جامع.
14- وزارت مسکن و شهرسازی، تهران، مطالعات  طرح ساماندهی.
15- Keebleslewis, Townplanning made plain 1983.