نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

ساختار سیستم مبتنی بر کامپیوتر، بیشتر سلسله مراتبی است و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) یک ساختار سلسله مراتبی می­ باشد که از سیستم ­های فرعی متعددی در سطوح مختلف ساخته شده و هر سیستم فرعی دارای عملکرد معینی است. مجموعه عملکردهای لازم برحسب نوع GIS متفاوت می ­باشد. نمونه­ هایی از یک سیستم فرعی عبارتند از عملکرد داده ­های ورودی و دستگاه ­ها، عملکرد تحلیل داده ­ها و عملکرد مدیریت داده­ ها.
نمایش داده­ های جغرافیایی و تجسم فضایی را می­ توان به عنوان یک سیستم فرعی GIS در نظر گرفت (لازم به ذکر می­ باشد در مواردی نمایش داده­ ها مانند تهیه و تولید نقشه، عملکرد اصل سیستم می ­باشد.)
ما می­دانیم که کارتوگرافی؛ هنر، علم و تکنولوژی تهیه نقشه است (1973، ICA) و به منظور هماهنگی با پیشرفت­ های علمی و فنی روز، گروه کار انجمن بین ­المللی کارتوگرافی تعریف زیر را توصیه نموده است.

عنوان مقاله [English]

Note

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

The computer-based system's structure is mainly hierarchical and GIS is a hierarchical structure that is made up of several sub-systems at different levels, and each sub-system has a certain function. The required set of functions is different according to the type of GIS. Examples of a sub-system include the function of input data and devices, data analysis function, and data
management function.
The display and spatial visualization of geographic data can be considered as a GIS sub-system (it should be noted that in cases such as maps preparation, displaying data is the fundamental function of the system.).
We know that cartography is the art, science and technology of mapping (ICA 1973), and in order to achieve alignment with the scientific and technical advancements of the day, the International Cartographic Association's Working Group has recommended the following definition.