نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در سال­ های اخیر تقاضا برای اطلاعات به دست آمده به روش سنجش از راه دور وب با قدرت تفکیک بسیار بالا جهت تجزیه و تحلیل محیطی و نقشه­ های توپوگرافی و نقشه ­های محلی، افزایش زیادی یافته است.
روش­ های ماهواره­ ای اخیر مانند SPOT و TM لندست و براساس اسکن نمودن (Scanning) الکترونیکی کار می­ کنند، قادرند برای ما تصاویری با قدرت تفکیک 10 الی 30 متر تولید کنند.
برای اولین بار انتظار دستیابی به داده­ های اسکن شده در مقیاس زمینی هر پیکسل برابر با 5 متر از مأموریت MOMS-2 و سیستم­ های جدیدتر اسپات و TM حاصل می ­شود. در طی دهه گذشته پیشرفت و توسعه بسیار بزرگی در زمینه استفاده از تصاویر رنگی و سیاه و سفید عکسبرداری توسط مجموعه سنجش از دور اتحاد جماهیر شوروی سابق حاصل شده است.
نتیجه تحقیقات نشان می­ دهد که بالاترین قدرت تفکیک، برای یک منطقه وسیع و جهت استفاده در بهنگام نمودن نقشه ­های 1:25،000 با دوربین­ های KAF-1000 و MK4 بوده است.
طی هفدهمین کنفرانس ISPRS (واشنگتن سال 1992)، برای اولین بار اعلام گردید به زودی برای کاربردهای محلی عکس­های ماهواره­ ای استفاده خواهد شد که با نسل سوم از دوربین ­های فضایی عکسبرداری گرفته شده و دارای قدرت تفکیک 2-1 متر خواهند بود.

عنوان مقاله [English]

The Third Group of Satellite Images' Products

نویسنده [English]

  • Majid Mokhtarani

چکیده [English]

In recent years, the demand for information obtained through remote sensing of the web has been greatly increased due to its high resolution for environmental analysis and topographic and local maps.
Recent satellite techniques such as SPOT and TM, which are Landsat and based on electronic scanning,
can produce images with resolutions of 10 to 30 m.
For the first time, scanned data on ground scale of each pixel equal to 5 meters can be expected from the mission of MOMS-2 and the newer SPOT and TM systems. Over the past decade, great progress has been made in the use of colored and black and white images taken by the Soviet Union's remote sensing department.
The result of the research shows that the highest resolution was for a vast area used for updating maps of
1: 25,000 by KAF-1000 and MK4 cameras.
During the 17th ISPRS conference (Washington, 1992), it was announced for the first time that satellite images taken with the third generation of space-shooting cameras with a resolution of 1-2 meters will soon be used for local applications.

1- Jacosen- سال 1922، در مقاله نتایجی از توانایی­ها و عدم توانایی تصاویر ماهواره­ای جهت تهیه نقشه.
2- Marek,K.H. و Kiselev,v- سال 1992، مقاله عکسبرداری فضایی.
3- Naithani, K.- سال 1990، در مقاله آیا می­توانیم عکسبرداری فضایی و جانشین عکسبرداری هوایی نمائیم.