نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیای انسانی

چکیده

با توجه به بررسی­ هایی که در فصل گذشته تحت عنوان اطلاعات گرافیکی در مطالعات شهری به عمل آمد، حال به تشریح نقش عوامل محیطی و فضای طبیعی، که شهر تهران بر پهنه آن جای گرفته به عنوان فضایی جهت پویش شهر و در نهایت ادامه تصویر کلی از سیمای توسعه پیوسته آن به منظور رسیدن به راه حل های مناسب می­ پردازیم.

عنوان مقاله [English]

Application of Graphic Information in Urban Studies - Case Study: Tehran (2)

نویسنده [English]

  • Fatemeh Razi'ee

Master of Human Geography

چکیده [English]

According to the studies conducted and publish through the journal’s last volume under the title “Graphic Information in Urban Studies”, we now describe the role of environmental factors and natural environment that Tehran has located on as a space for scanning the city, and eventually continue with presenting a general view of its continuous development in order to achieve appropriate solutions.

1- امیراحمدی، دکتر هوشنگ، مجله معماری شهرسازی، ش8، مرداد 1369.
2- ارجمندنیا، دکتر اصغر، مجله معماری شهرسازی، ش 8، مرداد 1369.
3- آمار رسمی کشور، جلددوم، وزارت کشور، اسفند 1369.
4- اطلس فرهنگی شهر تهران، مرکز مطالعات و هماهنگی فرهنگی، جلد اول.
5- تهران، انتشارات روشنگران، جلد سوم.
6- سعیدنیا، مهندس احمد، محیط شناسی، ش15.
7- خلیلی عراقی، دکتر منصور، شناخت عوامل مؤثر در گسترش بی­رویه شهر تهران.
8- درکوش، دکتر عابدین، درآمدی براقتصاد شهری.
9- رهنمایی، دکتر محمدتقی، پژوهشهای جغرافیایی، ش1 سال پنجم.
10- زاوش، ح،م، تهران درگذرگاه تاریخ ایران.
11- طرح جامع ساماندهی تهران، مطالعات مرحله اول.
12- محمودی، دکتر فرج اله، پژوهشهای جغرافیایی، ش26.
13- مدیری، مهندس مهدی، جزوه درسی.
14- نظریان، دکتر اصغر، پژوهشهای جغرافیایی، ش1، سال ششم.
15- نظریان، دکتر اصغر، سیر تحول روابط شهر و روستا، مجموعه مقالات سمینار جغرافیایی مشهد، آستان قدس رضوی، 1364.