نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این مقاله تحقیق داده­ های مشاهداتی، دو نوع عملیات GPS در مناطق Pohjanmaa و Savo-Kainuu کشور فنلاند که در جولای سال 1991 میلادی انجام گرفته، مورد بررسی واقع شده است. در این آزمون به جهت پردازش داده ­ها، سیستم نرم افزارBernese مورد استفاده واقع شد. هرچند که بعضی از داده­ های GPS فوق الذکر تحت تأثیر تغییرات سریع انکسار یونسفری بوده ­اند، ولیکن هنگامی که دقت خاصی در مورد پردازش داده ­ها مطرح باشد، حل های همزمانی جلسه­ های مشاهدات GPS مجزا به نظر می­ رسد که هنوز هم مفید باشد. از طرفی مسیر مداری هر ماهواره به دو مدار تقسیم شده است، یکی مدار چهار روزه و دیگری مدار سه روزه تمامی مسیرهای مداری ماهواره ­ای در حل ریاضی نهایی به وسیله برآورد کلیه پارامترهای ممکن، تصحیح و بهبود یافته­ اند. میزان تغییرات در فواصل خاص جهت طول های باز اشغال شده به وسیله مقایسه طول های حاصل شده از روش GPS با طولهای باز ناشی شده از شبکه­ های مثلث بندی های درجه یک کلاسیک قابل دستیابی هستند.
نتایج حاصل شده از منطقه Savo- Kainuu بخ خوبی با نتایج حاصل شده از شبکه­های ترکیبی مثلث بندی/ سه ضلع بندی و حتی با شبکه مثلث بندی­های درجه یک کلاسیک مطابقت و سازگاری دارد. در نهایت نتایج به دست آمده از منطقه Pohjanmaa نیز بسیار ضعیف بوده و به خوبی با نتایج حاصل از مشاهدات ژئودتیک (کلاسیک) قرار دادی مطابقت و سازگاری ندارند.

عنوان مقاله [English]

Study of Change in Shape of Earth's Crust Using GPS Information Processing During 1991 in Finland

نویسنده [English]

  • Abbasali Salehabadi (Translation)

چکیده [English]

In this paper, the observational data provided by two types of GPS operations conducted in July 1991 in the areas of Pohjanmaa and Savo-Kainuu in the country of Finland have been investigated. In this test, the Bernese software system was used to process the data. Although some of the GPS data mentioned above have been affected by rapid changes in the ionospheric refraction, when particular care is taken with regard to data processing, the concurrent solutions of GPS observational sessions seem to be still useful. On the other hand, the orbital path of each satellite is divided into two circuits, one four-day circuit and the other a three-day circuit. All the satellite orbital paths are corrected and improved in the final mathematical solution by estimating all possible parameters. The magnitude of changes at particular intervals for occupied open- lengths can be achieved by comparing the lengths obtained by the GPS-method with open-lengths derived
from classical first-order triangulation.
The results from the Savo-Kainuu region are well matched with the results of combining triangulation networks and even with classical first-order triangulation network. Finally, the results obtained from the Pohjanmaa area are very weak and do not match the results of geodetic (classical) observations.