نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

هزینه گردآوری اطلاعات پایه، قریب هفتاد و پنج درصد کل هزینه سیستم های اطلاعات جغرافیایی است.
تصاویر ماهواره­ ای ضمن توانایی کاهش محسوس هزینه تهیه اطلاعات جغرافیایی، ترتیب منظم بازنگری و به روز درآوردن اطلاعات را بهبود می­ بخشد و به لحاظ تکنیکی تصاویر ماهواره­ ای شرایطی از جمله :

· دید جامع و یکنواخت از هر ناحیه زمین؛
· توانایی بازنگری و به روز درآوردن منظم و پیوسته اطلاعات جغرافیایی؛
· تصاویر ماهواره ­ای رقومی به صورت مستقیم قابل انتقال به GIS می­ باشند؛
· امکان دسترسی به آرشیوهای تصاویر ماهواره ­ای را به راحتی میسر می­ سازد.

هم اکنون بخش وسیعی از اندازه­ گیری های سطح زمین از ماهواره ­ها به دست می­ آید. و این کار شناخت ما را از شرایط مختلف زمین، مورد بازنگری و گسترش می­ دهد. ماهواره ­های دورکاوی فرصتی را برای اندازه­ گیری های چند زمانه پیوسته ­ای از ناحیه وسیع در طی دوره زمانی، فراهم می ­آورند. بدین منظور اطلاعات ماهواره ­ای بایستی در قالبی مناسب و با ساختاری هماهنگ با سایر اطلاعات زمینی در سیستم اطلاعات جغرافیایی باشد.

عنوان مقاله [English]

Note

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

The cost of collecting basic information accounts for about seventy five percent of the total cost of geographic information systems.
Satellite images, while significantly reducing the cost of providing geographic information, improve the orderly revision and update of information, and provide satellite imagery with technically advantages such as:

• A comprehensive and consistent view of each area of land;
• Ability to regularly and continuously revise and update geographic information;
• direct transfer of digital satellite imagery to the GIS;
• access to archives of satellite images easily.

Currently, a large part of the Earth's surface measurements are obtained from satellites. This will revise and expand our understanding of different conditions of the earth. Remote-exploration satellites provide an opportunity for continuous multi-time measurements from a wide area during a particular period of time. For this purpose, satellite data should be in a suitable format and in a manner consistent with other ground information in the GIS.