نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

سیستم ارتفاعی دوگانه در سرشکنی سطح مبنای آمریکای شمالی (NAD-83) به کار برده شده که کمتر افرادی در سطح دنیا از این موضوع باخبر هستند، و چنانچه درباره­ ی این مطلب از قبل چیزی شنیده باشند. کاربرد این موضوع در اینجا در واقع یک نوع یادآوری به حساب می­ آید زیرا که مسائل ژئودتیکی بسیاری وجود دارند که راه دسترسی به آنها از این قضیه آسانتر می­ باشد. این مقاله سعی دارد که بیان نماید این موضوع چیست، و چرا ما نیازمند کاربری آن هستیم؟
توجه: «قسمت کانادایی سطح مبنای (NAD-83) که در بعضی زمینه­ ها به طور متفاوت  نسبت به مابقی قسمت های سطح مبنای به کاربرده شده، در این بحث شرکت ندارد.»

عنوان مقاله [English]

Dual Elevation System for NAD-83 Datum

نویسنده [English]

  • Abbasali Salehabadi (Translation)

چکیده [English]

The dual elevation system has been used in distribution of the North American Datum (NAD-83), with few people around the world aware of this, if they have previously heard about it at all. The application of this topic here is in fact as a kind of reminder, because there are many geodetic issues that are easier to access than this issue. This paper tries to state what this matter is, and why
we do need to use it.
Note: "The Canadian part of the Datum (NAD-83), which in some cases has been considered as different from the rest of the Datum parts, is not part of this discussion."

- بامفورد، جی، 1980: ژئودزی، چهارمین تصحیح، چاپ دانشگاه آکسفورد.
- استیوز، آر، آر، 1984: مدلهای ریاضی جهت استفاده در سرشکنی مجدد شبکه­های ژئودتیکی آمریکای شمالی، گزارش تکنیکی شماره1، نقشه­برداری ژئودتیکی کانادا.
- وینسنتی، تی، 198: سرشکنی کنترل­های ارتفاعی سه بعدی شبکه­های افقی، بولتن ژئودزی، فصل54، شماره1 از صفحات 37 الی 43.
- وینسنتی، تی، 1982: روشهای سرشکنی داده­های سیستمهای فضایی و اندازه­گیریهای زمینی، بولتن ژئودزی فصل 56، شماره3، از صفحات 231 الی 241.
- وینسنتی، تی، 1986: تصحیح هندسی خطوط اندازه­گیری شده، کتاب نقشه­برداری "SURVEYING, MAPPING" فصل 46، شماره3، شماره1، صفحات 225 الی 229.
- وینستی، تی، کاربربردارهای GPS در سرشکنی تراکمی، کتاب "SURVEYING, MAPPING"، فصل 47، شماره2، از صفحات 103 الی 108.