نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه جغرافیا دانشگاه اصفهان

چکیده

در قرن هیجدهم ویتوس برینگ اولین کسی بود که دانشمندان اروپایی را به خاور نزد بومی های سیبری هدایت نمود. در سال گذشته « ترانس سیبرینگ- لونگین» توسطه مجله علمی Geo ترتیب داده شد که با مشقات زیاد به پایان آمد و آن این که یکی از همکاران مجله مذکور به نام «رژین گابی» همراه با هفت نفر از همراهان در تصادف هلی کوپتر جان خود را از دست دادند. سپس بوریس شیشلو (نژاد شناس) این پژوهش را ادامه داد. که قسمتی از تحقیقات آنان در این باب به شرح زیر آمده است.

عنوان مقاله [English]

Survivors of the Polar Strip

نویسنده [English]

  • Masoud Moayyeri (Translation)

Department of Geography, University of Isfahan

چکیده [English]

In the eighteenth century, Vitus Bering was the first to direct European scholars toward the Siberian indigenous people in the East. Last year Trans-Siberian-Lounging was arranged by the Geo Magazine, which ended with great deal of hardship and the fact that one of the colleagues of the magazine called "Regina Gabi" lost her life along with seven fellows in a copter accident. Then Boris Sheshlou (raceologist) continued the research, part of which is presented here as follows.