نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پنجمین اجلاسیه­ای ناحیه ­ای آسیای جنوب غربی استاندار نمودن نام های جغرافیایی سازمان ملل متحد با حضور نمایندگان کشورهای پاکستان، افغانستان، آذربایجان، ترکمنستان و جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 4 الی 6 بهمن 1373 در محل سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح برگزار گردید. در مراسم اقتتاحیه این اجلاسیه جناب آقای فروزنده وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طی سخنانی تشکیل چنین اجلاسیه­ ای را در این منطقه از آسیا جهت استاندارد نمودن نام های جغرافیایی برپایه فرهنگ مشترک ملت ها اقدامی مناسب برای جلوگیری از تشتت و تفرقه در برخورد با مسائل بین­ المللی دانست. وی افزود ملت های منطقه آسیای جنوب غربی نه تنها از فرهنگ و زبان مشترک بلکه از مذهب مشترک نیز برخوردار هستند و این پایه­ ای برای وحدت و هماهنگی و همدانی کشورهای عضو اجلاسیه است و موجب استحکام و روابط سیاسی اجتماعی و اقتصادی خواهد شد.

عنوان مقاله [English]

Report on the Fifth Regional Conference of Standardization of Geographic Names

چکیده [English]

The 5th Southwest Asia Summit regarding standardization of the United Nations Geographic Names was held on 24 to 26 January 1994 at the Geographic Organization of the Armed Forces with the participation of representatives of Pakistan, Afghanistan, Azerbaijan, Turkmenistan and the Islamic Republic of Iran. In the opening ceremony of this summit, Mr. Foroozandeh, Minister of Defense and Support of the Armed Forces, in his speech, referred to such an assembly in this part of Asia with the aim of standardizing geographical names based on the common culture of nations as an appropriate measure to prevent divisions and conflicts in dealing with International issues. He added that the nations of the South-West Asia region have not only a common language but also a common religion, which is the basis for the unity and harmony between the member countries, and will strengthen political, social and economic relations.