نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

خسوف کلی ماه یکی از جالب ترین صحنه­ ها در ستاره شناسی می­ باشد. تاکنون مشاهده نشده که دو خسوف نظیر هم باشند.
تمامی اجرام جامد آسمانی، که از خوشید نور می­ گیرند، سایه ­ای را از خود در فضا ایجاد می­ کنند. وسعت این سایه بستگی به اندازه جرم و فاصله آن سماوی از خورشید دارد. دو عنصر اصلی در این سایه ­ها وجود دارد که عبارتند از Umbra ,Penumbra

عنوان مقاله [English]

Chase the Shadow

نویسنده [English]

  • Peter Grego

چکیده [English]

Full lunar eclipse is one of the most interesting scenes in astronomy. Until now, not two of the observed lunar eclipses have been completely similar.
All solid heavenly bodies, which receive light from the sun, create a shadow in space. The extent of this shadow depends on the size of the mass and its distance from the sun. There are two main elements in these shadows, which are Umbra and Penumbra.