نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

پرتاب به فضا
آخرین ثانیه­ های شمارش معکوس در حال سپری شدن است. کمربندهای ایمنی، وسایل و امور مربوط به ارتباط را بازدید نمائید.
پنج- چهار- سه- دو- یک-صفر- با شنیدن صدای مهیب، احساس گرمای راکت­ ها، آتش آن را پشت سر می­ گذاریم و سفر به فضا را آغاز می­ کنیم در کمتر از یک دقیقه ابرها را شکافته و آسمان از آبی به سیاه تغییر رنگ می ­دهد زمانی که راکت­ ها کار می­ کنند با سرعت به پیش رفته و بر ارتفاع افزوده می­ شود و هنگامی که از کار ایستاد ما در فضا هستیم.

عنوان مقاله [English]

Journey to the Outer Space

نویسنده [English]

  • Robin Crodd

چکیده [English]

Launching into space
The countdown is running out. Check seat belts, attachments and connections.
Five-four-three-two-one-zero- with hearing a tremendous sound, feeling the heat of rockets, we pass their fire, and start the journey into space. In less than a minute, the clouds are split and the sky changes from blue to black. As the rockets work, it speeds up and goes up, and when they stop, we are in space.