نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

شبه جزیره مسندم نزدیکترین سرزمین عربی در همسایگی ایران و در عین حال ناشناخته­ ترین همسایه عربی در آنسوی خلیج فاری است. شمالی­ترین نقطه مسندم از جنوبی­ ترین پاره خاک ایران در تنگه هرمز (جزیره خارک) تنها 39 کیلومتر فاصله دارد و دست کم نیمی از مردم مسندم در اصل ایرانی­ اند. با این حال آشنایی ما ایرانیان با این مردم و سرزمین آنان بسیار اندک است.

عنوان مقاله [English]

Political Geography of the Masandam Peninsula (Residence of the Shoyuh Tribe)

نویسنده [English]

  • Pirooz Mojtahedzadeh

چکیده [English]

The Masandam Peninsula is the closest Arabic land in the neighborhood of Iran, and yet the most unknown Arab neighbor on the other side of the Persian Gulf. The northernmost point of Masandam is only 39 km away from the southernmost part of Iran in the Strait of Hormuz (Khark Island), and at least half of the people in Masandam are originally Iranians. However, Iranians’ knowledge of these people and their land is very little.

1-   Kelly,J.B., Eastern Arabian Frontiers, Lonodon 1964,P.18.
2-   Gottmann, J., Geography and International Relations, Princeton Hall Inc., N.J. 1964.
3-   Wilkinson, J., Water and Tribal Settlement in South-East Arabia, Oxford 1977,P.129.
4- برای نمونه، نگاه کنید به مجتهدزاده،÷یروز، شیخ نشین­های خلیج فارس، عطایی، تهران، 1349.
5-   Wilson Arnolt T., The Persian Gulf, London 1928, P.22.
6-   "Oman", Published by The Ministry of Information and Culture of the Sultanate of Oman, 1977,P.26.
7-   Dastal, Walter, Geographical Journal, No.628,(1972).
8-   Wilkinson, op.cit.,p.128.
9-   Skit, Ian, Muscat and Oman, London 1974,P.87.
10-  برای اطلاعات بیشتر درباره آب و سنن شیوح نگاه کنید به: مجتهدزاده، پیروز سرزمین قبیله شیحوح، ماهنامه دانشمناد، ش 146، آذرماه 1354، ص9 و 110 تا 113.
11-    Lorimer, J.G., "Gazeteer of the Persian Gulf". Vol.I, History, India 1908, p.622.
12-    Lorimer, op. cit., P.625.
13-    Lorimer, Op.cit., P.627.
14-  منظور شیخ قاسمی است.
15-  منظور حاکم انگلیسی است.
16-  منظور سلطان عمان است.
17-  از محمدبن سلیمان، مقدم قبیله کیده، به خان بهادر شیخ عیسی بین عبداللطیف، کارکزار سیاسی بریتانیا در منطقه ( میان سال­های 1890 تا 1935)، 18 اسفند 1309 (1930)، ترجمه از متن عربی، سند شماره AEاز India Office.
18-   برای آشنایی بیشتر نگاه کنید به: مجتهدزاده، پیروز، شیخ نشین­های خلیج فارس.
19-     Mojtahed-Zadeh, Pirouz.,Iran's Role in the Strait of Hormuz, 1970-1990, in Sovereignty, Territoriality and International Boundaries in south Asia, South West Asia and the Mediterranian Basin, Published by Geopolitics and International Boundaries Research Centre, SOAS, University of London, 1990, P.98-108.
20-    Limits in the seas,NO.94,Scale, 1:1m.