نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

امروزه بدون تردید اساس تهیه نقشه ­های موضع نگاری (توپوگرافی) را نمی­ توان جدا از استفاده تصاویر ماهواره ­ای دانست زیرا این تصاویر اطلاعات بسیار با ارزش و گرانبهایی را برای تهیه نقشه و سایر اطلاعات همپایه در مورد عوارض زمین که در خلال تألیف نقشه به کار می­ روند در اختیار بشر قرار می­ دهند. در جهت تهیه نقشه به مقیاس­ های بسیار بزرگ (1:1000 و بزرگتر)، نیز روی پهنه­ های بالنسبه کوجک، این امکان موجود است که بجای روش ­های نقشه ­برداری از نظر اقتصادی روش­ هایی که مبتنی بر اندازه­ گیری و تفسیر تصاویر ماهواره ­ای­ اند به مورد اجزاء گذاشته شوند. در هر صورت حتی به هنگامی که چنین تصاویری به منظور تهیه نقشه­ های موضع نگاری (توپوگرافی) مبنا قرار می­ گیرند. تا مادامی که کارهای نقشه ­برداری زمینی به منظور ایجاد نقاط کنترل؛ جمع آوری اسامی و اطلاعات و تعیین حدود مرزها که جزء لاینفکی از تهیه نقشه ­های موضع ­نگاری (توپوگرافی) محسوب می­ شوند؛ دسته­ بندی عوارضی که روی تصاویر نمی­ توانند معین شوند؛ تکمیل بعضی از عوارض نقشه که به وسیله گیاهان، ساختمان­ ها و یا سایه مستور می­ گردند در مورد این تصاویر اعمال نگردد نمی­ توانند از اهمیت خاص و قابل اعتمادی برخوردار باشند.
در پروژه­ های تهیه نقشه آنچه که باعث می ­شود تا یک نقشه از اعتبار کافی و وافی برخوردار گردد اطلاعات جامع و مفیدی است که از طریق نقشه به استفاده کننده آن منتقل می­ گردد در حقیقت 95% از مجموع تلاش و کوششی که در جهت تهیه نقشه صورت می­ گیرد به این امر بسیار مهم اختصاص دارد و بی مناسبت نمی­ دانم که اشاره ­ای اجمالی به ویژگی­ های خاصی که بین نقشه­ های موضع­ نگاری (توپوگرافی) و موضوعی که در جدول 1 منعکس­ اند بنمایم. نقشه ­های موضع ­نگاری (توپوگرافی) و نقشه ­های نوین معادل شامل مجموعه ­ای از اطلاعات همپایه رقومی­ اند که نه تنها می­ توانند به عنوان محصول با ارزشی به شمار آیند بلکه به عنوان پایگاهی برای سایر انواع نقشه ­های موضوعی که از تصاویر حاصله از دورکاری تألیف می ­شوند مورد استفاده قرار گیرند. در کشور انگلستان به تنهایی به آژانس ­های  بزرگ تهیه نقشه دولتی برمی­ خوریم از آن جمله ordnance Survey یا Directorates of overseas و یا Military Surverys که از تعداد زیادی افراد به منظور تهیه نقشه­ های موضع ­نگاری (توپوگرافی) بهره می ­جویند. علاوه بر شرکت­ های فوق الذکر آژانس ­های خصوصی بسیاری نیز در این زمینه به فعالیت اشتغال دارند که ره آورد آن­ها جهت رفع نیاز و پیشبرد اهداف مهندسین، طراحان، آرشیتکت­ ها، شرکت ­های استخراج کننده نفت و معدن... قرار می­ گیرد.
کلیه این شرکت­ ها به طور گسترده­ ای از تصاویر ماهواره ­ای به منظور پیشبرد اهداف خود استفاده می ­نمایند.

عنوان مقاله [English]

Remote Sensing and Preparation of Topographic Maps

نویسنده [English]

  • Alireza Owsati

چکیده [English]

Today, undoubtedly, the basis of the preparation of topographic maps can not be understood as independent from the use of satellite imagery, since these images provide humanity with valuable information for the preparation of maps and other information on land features used during the process of making maps. In order to prepare maps on very large scales (1: 1000 and larger) as well as on relatively small zones, it is also possible that methods that are based on measurement and interpretation of satellite images be employed rather than classic methods of surveying. In any case, even when such images are taken as bases of the creation of topographic maps, As long as the land surveying methods are not carried out to create control points, collect names and information and determine boundaries (which are integral parts of the preparation of topographic maps), classify land features that can not be determined on the images, and complete some map features that are covered by plants, buildings or shadows, these maps can not be of particular and reliable significance.

In the mapping projects, the quality that makes the map sufficiently valid is the comprehensive and useful information that is transmitted through the map to the user. In fact, 95% of the total efforts made in the process of making maps is directed toward this goal, so it is not irrelevant to mention a brief overview of the special features of topographic and thematic maps reflected in Table 1. Topographic maps and equivalent modern maps include collections of digital tantamount data that not only can be considered as valuable products in their own regard, but also as the basis for other types of thematic maps created using images from telework. In the United Kingdom alone, we find large governmental surveying agencies, including the ordnance Survey or the Directorates of overseas or Military Surveyors, which use a large number of employees to prepare topographic maps. In addition to the aforementioned companies, there are many private agencies active in the same field that seek to meet the needs and advancement of the goals of engineers, designers, architects, oil and mining companies, etc.
All these companies widely use satellite imagery to advance their intentions.