نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

با توجه به پیشرفت های تکنولوژی GPS و استفاده از این ابزار مهم در دنیا، آگاهی از روش های مختلف تعیین موقعیت توسط این سیستم ضروری بنظر می­ رسد. دقت بالای این سیستم و جهانی بودن آن دلیلی براستفاده این سیستم در کلیه کارهای نقشه­ برداری، ژئودزی، هیدروگرافی، کارهای عکسی و... می­ باشد. به عنوان مقدمه ابتدا مروری برسیستم GPS و سیستم تعیین موقعیت (N.N.S.S) خواهیم داشت و سپس راجع به معادلات ریاضی و مشاهدات سیستم GPS به طور مفصل و کامل بحث خواهد شد.
به طورکلی تعیین موقعیت برمبنای فضا از دهه 60 (1960) توسط ناسا (NASA) با سیستم Doppler آغاز شد. اما به دلیل وقت گیر بودن و همچنین کم دقت بودن آن در سال 1974 وزارت دفاع آمریکا (DOD) برای مقاصد و احتیاجات نظامی خود اعلام نیاز به یک سیستم دقیق جامع و جهانی تعیین موقعیت کرد. از این جابه بعد سیستم تعیین موقعیت GPS (Global Position System) به وجود آمد و در سال 1983 با پرتاب اولین ماهواره GPS گامی مؤثر در تاریخ نقشه برداری برداشته شد. با روی کارآمدن سیستم GPS تمامی سیستم های قبلی از دوربین های بالستیک، داپلر LONG-C,OMEGA(N.N.S.S) و SECOR به تدریج از دور خارج شدند.

عنوان مقاله [English]

Geo-Spatial Positioning System

نویسنده [English]

  • Abbasali Salehabadi

چکیده [English]

Considering the advancements in GPS technology and applications of this important tool in the world, having a knowledge of the different ways of positioning by this system seems essential. The high precision of this system and its universality are reasons for utilization of this system in all surveying, geodetic, hydrographic, imagery (photo) and other works. As an introduction, we will first review the GPS and N.N.S.S positioning systems, and then discuss the mathematical equations and observations of the GPS system in full.
Generally, space-based positioning was begun by NASA since 1960's using the Doppler system. However, it’s time-consuming process and lack of precision caused the US Department of Defense (DOD) in 1974 to declare its need for a comprehensive and global positioning system for its military purposes. This led to the creation of GPS (Global Positioning System), and in 1983, the launch of the first GPS satellite was an effective step in the history of surveying. With the rise of the GPS system all previous systems, including ballistic cameras, Doppler (N.N.S.S.), the LONG-C, OMEGA and SECOR gradually disappeared.