نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

هرکس که  عکس هایی از فضانوردان را در حالت معلق در سفینه ­شان مشاهده نکرده باشد می­ داند که بسیاری از آزمایش های بیولوژی، شیمیایی و یا پزشکی (مثلاً در سفینه Spacelabs) در حالت بی وزنی انجام گرفته است. به طور دقیق یعنی در محل نقطه ثقل این بی وزنی وجود دارد (یعنی فقط یک نقطه داخل سفینه) در نقاط دیگر به مقدار جزئی و قابل اندازه­ گیری شتاب وجود دارد که به طور نسبی نسبت به مرکز ثقل می­ باشد، این امر به واسطه ثقل زمین به وجود می­ آید. در حقیقت ثقل سنجی ماهواره­ ای اندازه گیری شتاب نسبی می­ باشد که آن را گراویمتری می­ نامند هدف از گراویمتری این است که با چنین اندازه­ گیری های در سفینه فضایی ثقل سنجی را در روی زمین انجام دهیم.

عنوان مقاله [English]

Gravimetry Using the Aristoteles Satellite

نویسنده [English]

  • Firma Onera

چکیده [English]

Anyone who has not seen photos of astronauts in suspended state on their spaceships is aware that many biological, chemical or medical experiments (for example, on the Spacelabs) have been carried out in a weightless state. Specifically, this weightlessness occurs at the point of the center of gravity (i.e., only one point inside the spaceship); in other points there is a small and measurable acceleration relative to this point. This is caused by gravity of the earth. In fact, satellite gravimetry is the measurement of relative acceleration. The goal of gravimetry is to measure gravity on the earth with such measurements in the spaceship.

- Aristoteles: Phase A Study, Dornier, Estec Contract No.7528/88/NL/JS. 1988.
- Bernard, A: The Gradio Spaceborne Gravity Gradiometer: Development and Accommodation, Proc. Chapman Confernce on Progress in the Determination of the Earrh's Gravity Field, 184-187. Fort Lauderdale, 1988.
- Gravity Workshop: Geophysical and Geodetic Requirements for Global Gravity Field Measurements, Geodynamics Branch, NASA, 1987.
- Kaula, W.M: Theory of Satellite Geodesy, Blaiseii, Waltham, 1966.
- Paik, H.J.,J.-P.Richard: Development of a Sensitive Superconducting Gravity Gradometer for Geological and Navigational Applications, NASA Contractor Report 4011, NASA, 1986.
- Rummel, R: Satellitengradiometrie, Zeitschrift fur Vermessungwesen 110.6,242-257,1985.
- Sigl, R: Sateii tenpositionierung- Bearbeitung geodatischer Festpunktfeider, Mitteilungsbiatt DVW. Bayern 41, 1, 11-54, 1989.