نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

موقعیت جغرافیایی آسیای میانه
در مطالعات جغرافیایی توجه به موقعیت جغرافیایی هر مکان که وضعیت آن را در ارتباط با مراکز و کانون های پراهمیت دیگر در ابعاد مختلف (سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی) می­ سنجد؛ در کنار موقع ریاضی و محل استقرار آن در سطح زمین از اهمیت ویژه برخوردار است. موقع و محل ریاضی هر مکان در سطح زمین پیوسته ثابت و پایدار است و در طول تاریخ تغییر نمی ­کند ولی موقعیت جفرافیایی، که رابطه هر مکان با مراکز و مناطق سیاسی – اقتصادی و نظامی است که ارزش و اعتبار آن ممکن است در سطح زمین از زمانی تا زمان دیگر تغییر یابد. مثلاً تا قاره آمریکا کشف نشده بود و به ویژه تا زمانی که رابطه اقتصادی قوی و محکمی بین خشکی تازه کشف شده و قاره اروپا برقرار نشده بود، جزایر بریتانیا در منتهی­ الیه شمال غربی اروپا برقرار نشده بود، جزایر بریتانیا در منتهی­ الیه شمال غربی اروپا در حکم سرزمین دورافتاده­ ای بود که رابطه خود را با مرکز مهم تجاری اروپا که بخش های مدیترانه ­ای آن بود؛ به زحمت برقرار می­ کرد، در حالی که پس از کشف آمریکا و انجام پیشرفت اقتصادی آن و ایجاد رابطه با دنیای خارج خود مراکز تجاری جهان از لحاظ ارزش و اعتباری که داشتند دگرگون و جزایر بریتانیا در سر راه آن قرار گرفت. اهمیت ویژه یافت.

عنوان مقاله [English]

Central Asia (East of the Caspian Sea) - General Geography

نویسنده [English]

  • Mansur Badrifar

چکیده [English]

In geographic studies, attention to the geographical position of each place, which determines its status in relation to other important centers in different political, economic, military, and cultural dimensions, as well as its mathematical position on the surface of the earth, are of special importance. The mathematical position of any place on the earth's surface is constant and does not change over the course of history, but geographic position, which is the relationship of each place with political-economic and military centers and areas, might change over time in terms of its value and importance on the earth. For example, before the American continent was discovered, and in particular, until a strong economic relationship was not yet established between the newly discovered land and the Continent of Europe, the British Islands in the northwest of Europe were remote lands that held their relationship with the important European business centers in the Mediterranean with difficulty, while after discovering America and its economic progress and establishment of its relationship with rest of the world, the world's commercial centers were transformed in terms of value and credibility, and the British Islands which were on the way of new commercial routes gained special importance.