نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

سابقه
در این بخش از قاره وسیع آسیای در طول تاریخ چند هزار ساله جامعه ­های ایلی بصورت پراکنده در سراسر منطقه در حرکت بودند. شیوه زندگی آنها چنان بود که پیوسته به دنبال آب و علوفه فرسنگ ها با استفاده از ایل راه هایی را طی طریق می ­نمودند. و نیز فرآورده ­های دامی خوراک و پوشاک و مسکن آنها را تأمین می­ کرد و تقریباً خودکفا بودند و گهگاه با فروش قسمتی از تولیدات کمبود مایحتاج خود را تأمین می­ نمودند. اقتصاد حاکم اقتصادی شبانی بود.
هر یک از ایل ها محدوده معینی از مراتع را در اختیار داشتند و از اصول همزیستی مسالمت آمیز برخوردار بودند. اختلاف های بین آنها با وساطت بزرگان و ریش سفیدان حل می­ گردید. نظام حکومتی خاصی وجود نداشت. الگوی کار و زندگی این جوامع با آنچه در جوامع روستایی و عشایری چین، ایران، هندوستان و به طور کلی خاورمیانه می­ گذشت متفاوت بود.

عنوان مقاله [English]

Economic Geography of Central Asia

نویسنده [English]

  • Mostafa Mohajerani

چکیده [English]

In this part of the vast Asian Continent, over the course of a few thousand years the tribal communities moved all over the region. Their lifestyle was such that they constantly traversed long ways looking for water and fodder around the area. Livestock products provided them with food, clothing and housing, and they were almost self-sufficient, sometimes supplying their needs
with selling part of their products. Their dominant economy was a pastoral one.
Each tribe possessed certain rangelands and they enjoyed the principles of peaceful coexistence. The differences between them were solved by mediation of elders and mutually-accepted arbitrators. There was no particular government system. The pattern of work and life of these societies was different from those in the rural and nomadic communities of China, Iran, India and, generally, the Middle East.

1- مارکس و مارکسیسم تألیف آندره ینی ینر ترجمه شجاع الدین ضیائیان، انتشارات دانشگاه تهران 1352.
2- طبقه جدید تحلیلی از جامعه کمونیست، نوشته میلوان جیلاس، ترجمه دکتر عنایت الله رضا.
3- RUSSIA,S Soviet Economy by: Harry Schwats Prentice- Hall, INC Englawood Cliffs N.J.
4- آبیاری در ترکمنستان تألیف بارتولد، ترجمه کریم کشاورزی، انتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، 1350.
5- دائره المعارف شوروی، ترجمه انگلیسی از انتشارات مک میلان.
6- دائره المعارف بریتانیکا 1990.