نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

· اساس و جوهر اصلی GIS در دنیای امروز، تهیه و فراهم آوردن امکانات موثق و قابل اعتماد تصمیم­ گیری بر پایه اطلاعات جغرافیایی است.

نظر به اینکه کاربرد GIS ابعاد گسترده ­ای پیدا نموده و قابلیت های جدیدی مورد کنکااش قرار گرفته، ضمن دست یابی، پویایی واقعیGIS، کارایی و عملی بودن آنرا بهبود بخشیده و بدین ترتیب، انتظار می­ رود که طیف کاربران GIS ابعاد وسیعی یابد.
اساس و جوهر اصلی GIS در دنیای امروز، تهیه و فراهم آوردن امکانات موثق و قابل اعتماد تصمیم ­گیری بر پایه اطلاعات جغرافیایی است و حضور مهندسین نقشه بردار در محیط GIS ناگزیر از برنامه ریزی دقیق می­ باشد که زیربنای تصمیمات و راهنمایی برای کارهای آینده GIS است.
در یک بررسی اجمالی براساس تنوع فعالیت محیط کار GISرا می­ توان بدین صورت طبقه بندی نمود.

· گردآوری اطلاعات؛
· ترکیب اطلاعات؛
· تحلیل اطلاعات؛
· ارائه اطلاعات؛

عنوان مقاله [English]

Note

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

The base and main essence of GIS in today's world is to provide reliable tools
of decision-making based on geographic information.
Given the wide-ranging applications of GIS, the new features considered for it, the accessibility, true dynamism, efficiency and practical advantages of GIS, it is expected that the GIS range of users find broader aspects.
The base and essence of GIS in today's world is to provide reliable decision-making tools based on geographic information, and the presence of surveying engineers in the GIS environment requires careful planning, which is the basis for decisions and a guidance for future work. In an overview based on the diversity of working environment, GIS can be categorized as such: Collection of information; Combination of information; analysis of information; Presentation of information.