نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

گرچه در قرن های گذشته بشر برای بررسی محیط زیست خود از مشاهدات زمینی و حضور مستقیم در منطقه استفاده می­ نموده است لکن در قرن حاضر و با تسخیر فضا توسط انسان این مطالعات از طریق فضا صورت می­ گیرد. از زمانی که بشر توانست در مقابل قوه جاذبه زمین مقاومت کند و از زمین جدا شود، تصور و دیدار نسبت به اطلاعات موجود بر رودی زمین تغییر کرد. او با قرار گرفتن در فضا پدیده­ ها را از راه دور مورد مطالعه و کنترل قرار می­ دهد و از همین نقطه است که دورسنجی فضایی آغاز می­ شود. بررسی پدیده ­ها در حالی که ناظر بر روی زمین قرار گرفته باشد یقیناً محدودیت هایی را در بردارد. از ویژگی های دورسنجی فضایی می­ توان اشراف داشتن و دید یکپارچه داشتن را برشمرد. ما امروزه در دورسنجی فضایی وارث تکنولوژی و تحولاتی هستیم که هزاران نفر در راه دست یابی به آن کوشش های زیادی نمودند و حتی عده ­ای جان خود  را در این راه از دست دادند. تاریخ تحول دورسنجی فضایی سرشار از شادکامی ­ها و ناکامی ­ها است.  در این مقاله ابتدا به تحولات گذشته دورسنجی فضایی نگاهی گذرا می­ پردازیم و دورنمای آن را در دهه 1990 مورد بررسی قرار می­ دهیم.

عنوان مقاله [English]

Space Remote Sensing in the Past, Current Time and Future

نویسنده [English]

  • Majid Hamrah

Member of Faculty, K.N. Toosi University of Technology

چکیده [English]

Although in the past centuries humans have used ground observations and direct presence on the site to study their environment, in the present century by conquering space by humans these studies are being carried out through space. Since humankind has been able to overcome the gravity of the earth and to separate from the surface of the earth, his imagination and observations concerning the information on the earth has changed. He studies and controls phenomena remotely from space, and from this point spatial remote sensing begins. Investigating phenomena while standing on the earth certainly has limitations. Spacecraft remote sensing features include comprehensive vision. Today in space remote sensing we inherit technology and transformations that thousands of people have made in their efforts to achieve this possibility, and even lost their lives in this way. The history of spatial remote sensing is full of successes and frustrations. In this article, we first look at the past developments of spatial remote sensing and then examine its outlook in the 1990s.

1- اسپات- ماهواره مشاهداتی منابع زمینی- رضا فیاض 1368 مهندس مشاور برداشت.
2- خبرنامه های مرکز سنجش از دور ایران شماره 1و 2و3، 1367.
3- ITC Journal, 1986-4.
4- Map Production and Revision With Satellite Photographs taken by the MKF-6  Camera and by the Cameras Kate-140, Kate 200 and KFA-1000; BY: Joachim Kramer. Vol 32. Ispr 3 Archines 1987.
5- Landsat Data Useres Notes, Vol.4.1989.
6- Esa Journal, 1989, 1; 1988 1,2,3,4.