نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

کانون های آب گیر: نواحی غرب ایران واز جمله مناطق کوهستانی لرستان، از کانون های آب گیر مطوئن است. شریان ها و شبکه آب های روان آن بر اساس شیب و ساختمان زمین راهی حوضه های آبریز خلیج فارس یا باتلاق های هور واقع در جنوب غربی ایران ویا نواحی داخلی ایران (حوضه آبریز مرکزی ایران) می­ شوند. این کانون ها بسته به ارتفاع موقعتی جغرافیایی و جهت ناهمواری ها به دو دسته دائمی و فصلی تقسیم می­ شوند.
در کانون های دائمی که ریزش های جوی بیشتر به صورت برف بوده و به دلیل ارتفاع زیاد و عرض جغرافیایی بیشتر، ذخیره برفشان تقریباً تا اواخر دوره گرم باقی می ­ماند. این کانون ها که مهمترین آنها کازینستان، اشترانکوه، گرین و میش پرور هستند بیشتر در نواحی کوهستانی شمال و شرق پراکنده­ اند. ریزش های جوی به صورت باران و ارتفاع کم و عدم ذخیره برف کافی و باز بودن دره­ ها در بعضی مناطق لرستان سبب شده که رودخانه­ هایی از نوع موقت پدید آید، که باز بودن دره ­ها سبب می­ شود که آب های حاصل از ذوب برف ها به طرف دشت های مجاور و در نهایت به رودهای دائمی منطقه بریزد از جمله ارتفاعات جنوبی، سفیدکوه و شهتاد پهلو نمونه­ ای از این نوع کانون های آب گیرند علاوه بر کانون های فوق کانون های آب گیر مجاور استان لرستان و کرمانشاه و همدان در تقویت و تغذیه شبکه آب های روان این استان نقش مهمی دارند.

عنوان مقاله [English]

Aquatic Potentials of Lorestan Province: Water Resources and Hydrographic Network

نویسنده [English]

  • Mohammad Ghasem Torkashvand

چکیده [English]

Water catchment areas: Western parts of Iran including mountainous regions of Lorestan are among water catchment areas. Their network of flowing waters are join the Persian Gulf watersheds, Hoor marshes located in the southwest of Iran or the interior regions of Iran (the central basin of Iran) due to the slopes and structure of the land. These focal points are divided into two permanent and seasonal groups, depending on geographical elevation and directions of terrain.
In permanent catchment areas where atmospheric precipitation is more in the form of snow, the snow storage remains almost until the later parts of the warm period because of high altitudes and great latitudes. These centers, the most important of which are Cazinistan, Oshtorankouh, Gerin and Mishparvar, are scattered mostly in the mountainous areas of the north and the east. Atmospheric rainfall in the form of rain as well as low altitude, lack of adequate snow reserves and openness of the valleys in some areas of Lorestan have caused the formation of temporary rivers; this openness in particular makes the waters caused by melting of snows to fall into adjacent plains and eventually into permanent rivers of the region; the southern heights, Sefidkouh and Shahtad Pahlou are examples of these water catchment areas. In addition to these cases, the water catchment areas adjacent to Lorestan, Kermanshah and Hamadan provinces have important roles in the reinforcement and feeding of the network of flowing waters of this province.