نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

انسان در درازای سده ­ها و هزاره­ های تاریخ، از ازمنه دور الی کنون، همواره با انجام مسافرتهای علمی به مناطق مختلف جهان،  در صدد پرده­ برداری از اسرار طبیعت و کشف مناطق ناشناخته برآمده و دامنه این گونه پژوهش ­های علمی امروز آن چنان توسعه و شتاب یافته است  که بشر با اجرای مسافرت­ های کیهانی، درصدد کشف اسرار کاینات و چنگ زدن به کهکشان ها و تسخیر فضا برآمده است. و حقاً بایستی گفت در راه رسیدن به این منظور، انسان اندیشمند، شجاعانه اقدام نموده و از هیچگونه کوششی فروگذار نکرده است.

عنوان مقاله [English]

The Parau Cave in Kermanshah: About the Parau Cave

چکیده [English]

 In the course of the centuries and millennia of history, human has always sought to discover the mysteries of nature and unknown regions through scientific travels to different parts of the world, and today the scope of such scientific research has become so developed that human beings, through space travels, seek to discover the secrets of the universe and conquer the space, and, it is to say that on the way to this end, the thoughtful man has acted bravely and avoided no effort.