نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

جهاد دانشگاهی مشهد

چکیده

تنوعی از سنگهای آذرین نشأت یافته از گوشته، در بردارنده منابع اولیه الماس هستند، که سنگ های میزبان اصلی برای الماس، کیمبرلیت و لامپروئیت است. الماس های اولیه یا دروغ شکل های گرافیت بجای الماس، همچنین در برخی لامپروفیرها (جیکس کر و همکاران 1989) آلکالی بازالت ها و پریدوتیت­ های نوع آلپی کامینسکی (1984) دیده شده است، البته هنوز مقادیر قابل توجهی از الماس در این سنگ ها یافت نشده است.
نهشته­ های ثانویه الماس تحت تأثیر هوازدگی و حمل و نقل از این سنگ های منبع اولیه نتیجه می­ شوند. این ذخایر معمولاً از الماس با کیفیت بالا، غنی هستند. نمونه این ذخایر شامل ذخایر کوه های اورال (اتحاد جماهیر شوروی سابق) نهشته ­های دریایی نامیبیا و نهشته­ های رودخانه ­ای آفریقای غربی، برزیل و ونزوئلا است.
تعیین سنگ هایی که برای این نوع نهشته ­ها پتانسیل دارند از روی کانی شناسی فازهای آواری موجود میسر نیست. طبیعت و منشأ نهشته­ های ثانویه الماس موضوع این بحث نیست.

عنوان مقاله [English]

Kimberlites and Lamproites: the Primary Sources of Diamond

نویسنده [English]

  • Aliasghar Sepahi Gerou (Translation)

Mashhad Academic Center for Education, Culture and Research

چکیده [English]

A variety of igneous rocks originating from the earth’s mantle contain primary diamond sources, which are the main host rocks for diamonds, kimberlites and lamproite. Primary diamonds or fake (graphite in place of diamonds), and also alkaline basalts and peridotites of Alpine Cumminsky type (1984) have been found in some lamprophyres; however, significant amounts of diamonds
have not yet been found in these stones.
Secondary diamond deposits come from these original source rocks affected by weathering and transportation. These deposits are usually rich in high quality diamonds. Examples of these include the Ural Mountains (the former Soviet Union), Namibian sea deposits and the West African,
Brazilian and Venezuelan river sediments.
The determination of rocks that have potential for these deposits is not possible through mineralogy of the existing debris phases. The nature and origin of secondary diamond deposits are not the subject of this discussion.