نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

متراکم سازی شبکه­ های ژئودتیک کنونی با بردارهای سیستم تعیین موقعیت جهانی ((GPS مسائلی را طلب می­ کند که در سرشکنی شبکه­ های معمولی مطرح نیست. این مسائل در مراحل سرشکنی همراه با درون یا بی ظاهر می­شوند (که در اینجا راهنمایی و حل آن مطرح شده است). روش پیشنهادی در این مقاله برای نوشتن یک برنامه کامپیوتری عملی به کاررفته است.

عنوان مقاله [English]

Application of GPS Vectors in Adjustment For Network Compression (By T.Vincenty)

نویسنده [English]

  • Alireza Azmudeh Ardalaan (Translation)

چکیده [English]

The compression of current geodetic networks by the vectors of the Global Positioning System (GPS) addresses issues that are not commonly found in normal networks. These issues are encountered in the process of adjustment accompanied by iteration (guidance concerning their resolution has been presented here). The proposed method in this paper has been used to write a practical computer program.