نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

اولین تماس و آشنایی من با فعالیت GIS در سال 1965 در نشستی در مرکز مشترک دانشگاه هاروارد و انستیتو تکنولوژی میشیگان برای مطالعات شهری ((Harvard- MIT Joint Centre (for Urban Studie) بوقوع پیوست و از حسن تصادف کنار دست Howard Fisher قرار گرفتم. Howard Fisher در آن زمان قصد داشت که دانشگاه شیکاگو را ترک کند و از همین رو مشغول بازدید از دانشگاه هاروارد بود.
Fisher به تازگی SYMAP، برنامه کامپیوتری تهیه نقشه که بر اساس تکنولوژی چاپگر خطی کار می­ کرد اختراع نموده ولی هنوز در عمل به مرحله کاربردی نرسیده بود. من فوراً از فرصت استفاده کرده با تکیه به سخنانش در مورد توانایی های SYMP و نیازهای تز دکترای خویش، وی را متقاعد کردم که به من اجازه دهد، آزمایشاتی را با برنامه اصلی­ اش به مرحله اجرا درآورم. با سرپرستی و استادی Fisher، اولین آزمایش کاربردی SYMP در مطالعات خود از جغرافیای ادراکی مرکزی بوستون به اجرا درآوردم. تا حدی به خاطر این کارم، برای اولین بار به عنوان استادیار دانشکده طراحی دانشگاه هاروارد برای تدریس انتخاب شدم و نیز به عنوان پژوهشگر و محقق مبتدی و تازه کار در آزمایشگاهی که امروزه با نام آزمایشگاه نگارهای کامپیوتری شناخته شده است منصوب و مشغل به کار شدم.

عنوان مقاله [English]

Evolution of GIS

نویسنده [English]

  • Khosro Khajeh (Translation)

چکیده [English]

My first contact with GIS was in 1965 at a meeting at the Harvard University and Michigan Institute of Technology’s Joint Center for Urban Studies, and I came across a good accident by sitting next to Howard Fisher. At that time, Howard Fisher intended to leave the University of
Chicago and was therefore visiting Harvard University.
Fisher had recently invented SYMAP, a computer-based mapping application that worked on linear printer technology, but was not yet at operational state. I immediately took advantage of the opportunity; relying on his words about the SYMP abilities and the requirements of his doctoral thesis, I convinced him to allow me to carry out experiments using his original program. With the supervision and guidance of Fisher, I implemented the first applied SYMP test in my studies of Boston's central perceptual geography. It was to some extent due to this work that I was first appointed as an Assistant Professor at the Harvard School of Design, and started working as a novice researcher in a laboratory known today as the computer cartographic labs.