نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

خواص مغناطیسی بعضی از کانی های آهن را در زمان های بسیار قدیم شناخته بودند. در افسانه ­های چینی به عقربه­ ای مغنایسی بسیار ساده که برای تعیین جهت در روی زمین، در 4000 سال پیش به کار می ­رفته، اشاره شده است. در اروپا خواص عقربه مغناطیسی را از سده 11 به بعد می­ شناختند و در سده 13 نخستین نوع ساده قطب­ نما را ساخته­ اند. اختراع قطب­ نما در عصری که زیاد به اکتشاف جغرافیایی پرداخته بودند، کمک زیادی به جغرافیدانان کرده و از آن زمان مطالعه مغناطیس زمین مورد توجه قرار گرفته است.

عنوان مقاله [English]

Magnetism of Earth and its Changes

نویسنده [English]

  • Abdalkarim Gharib

چکیده [English]

The magnetic properties of some iron minerals were known since very old times. In Chinese legends, there is reference to a very simple magnetic needle that was used to determine orientations on the earth four thousand years ago. In Europe, the properties of magnetic needle were known since the 11th century, and in the 13th century they built the first simple compass. The invention of compass in an era that saw numerous geographical explorations helped geographers greatly, and since then, the study of earth's magnetism has been considered.