نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

سیستم اطلاعات جغرافیایی، شامل مجموعه ­ای از داده­ های فضایی و غیرفضایی است که براساس تحلیل ­های خاصی ارائه می­ گردند. در طراحی نحوه ارتباط دو طرفه این گونه سیستم ­ها با کاربر لازم است اصول متعددی در استفاده از نقشه ­ها، جداول و سیاهه ­های کلامی رعایت گردد.
با توجه به خصوصیت های متفاوت داده ­های فضایی و غیرفضایی، درخواست از سیستم نیازمند امکان استفاده از کلام و ابزار اشاره است. این نیاز، لزوم در اختیار داشتن ارتباط تصویری -  کلامی را برای انتخاب موضوعات مختلف موجود در نقشه، ایجاب می­ کند.

عنوان مقاله [English]

Designing Geographic Information System's Section of Contact With User

نویسنده [English]

  • Alireza Azmudeh Ardalaan

چکیده [English]

The Geographic Information System (GIS) includes a set of spatial and non-spatial data that is presented based on specific analyses. In designing the mutual communication of such systems with the user, it is necessary to observe various principles in the use of maps, tables and verbal logs.
Due to the different characteristics of spatial and non-spatial data, demanding a certain task from system requires use of words and tool of reference. This necessitates access to a visual-verbal system of communication to select various subjects on the map.