نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

نقشه ­های برجسته، نمایش توپوگرافی سه بعدی زمین هستند، که ارتفاعات در روی آنها نسبت به یک سطح مسطح سنجیده می­ شوند. بنابراین با تصویر متشابه زمین متفاوت خواهند بود؛ زیرا بجز در حالات مخصوص، انحنا سطح مبنا یا کرویت زمین در آنها در نظر گرفته نمی­ شود. از این گذشته روی چنین نقشه ­ها، مقیاس ارتفاعات گاهی اوقات با مقیاس افقی یکسان نیست. این نقشه­ ها، با نقشه­ های توپوگرافی مسطح از لحاظ ترسیم مسطحاتی، نوشته­ ها، نقاط ارتفاعی، و احیانا منحنی­ های میزان و رنگ ­آمیزی مشترک هستند.

عنوان مقاله [English]

Topographic Maps

نویسنده [English]

  • Fereydun Khajenoori

چکیده [English]

Relief maps are three-dimensional topographic representation of the earth on which the elevations are measured relative to a flat surface. Therefore, they will be different from a fully similar image of the earth, because except in special cases, the curvature of the base surface or the spherical shape of the earth is not considered in them. Moreover, on such maps the scale of altitude is sometimes not the same as the horizontal scale. These maps share some qualities with flat topographic maps, such as flat drawing, writings, elevation points and, possibly, contours and coloring.