نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

طی سال های اخیر روش های مختلفی از نقشه­ برداری در حالت ثابت و متحرک یا سیستم تعیین موقعیت جهانی (G.P.S) ابداع و استفاده شده است. منظور از نقشه ­برداری با GPS تعیین موقعیت اختلافی خیلی دقیق است که براساس مشاهدات فاز موج حامل GPS با در نظر گرفتن حل ابهام فاز موج حامل می ­باشد.
متاسفانه نه تنها تفاوت بین روشهای مختلف  ابداع شده برای غالب نقشه­ برداری ما محرز نیست، بلکه نحوه بکارگیری آنها نیز با هاله­ ای از ابهام همراه بوده و هست و این است، که تاکنون نیز در ایران از آنها یا استفاده نشده و یا فقط در سطح آکادمیک بهره ­برداری شده است. علاوه بر این مسئله ، استفاده از نام های مشابه برای روش های متفاوت و یا برعکس، خود مزید علت بر سردرگمی بیشتر استفاده کنندگان شده است.
این مقاله قصد آن دارد تا تفاوت روش های مختلف نقشه­ برداری ثابت و متحرک را توصیف و وجه تمایز آنها را مشخص سازد.

عنوان مقاله [English]

Introduction of Various Methods of Utilization of GPS in Geodesy and Surveying

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Rajabi

چکیده [English]

In recent years, various methods of stationary and mobile surveying or Global Positioning System (G.P.S) have been developed and utilized. The purpose of GPS-based surveying is to determine relative positions with high precision based on the observations of the GPS carrier wave phase
complemented by consideration of resolution of the carrier wave phase ambiguity.
Unfortunately, not only is the difference between various methods invented for most of our surveying cases unclear, but the way in which they are applied was, and is, shadowed by ambiguity as well, and, what’s more, in Iran they have either not been used at all or used only at the academic level. In addition, the application of similar names for different methods has been a cause of the
confusion of most of users.
This paper intends to describe the differences between various stationary and mobile surveying methods and to clarify their distinctive qualities.