نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

حدود هفتاد زیستگاه حفاظت شده تحت مدیریت سازمان محیط زیست ایران قرار دارد. که از نظر اهمیت به چهار نوع پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تقسیم می­ گردند. کوچکترین منطقه به نام اثر طبیعی ملی سوسن چهل چراغ به مساحت 6/0 هکتار، و بزرگترین آن منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش توران، به مساحت 1،900،000 هکتار می­ باشد. تهیه نقشه های پایه برای بهره­ وری­ های زیست محیطی از مناطق فوق از نقشه ­های پوششی به مقیاس های 1:50000 و 1:250000 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح به عنوان مبنا قرار داده، و پس از گویا کردن عکس های هوایی و تلخیص نقشه­ های فوق نقشه زیستگاهی و سایر نقشه ­های زیست محیطی تهیه می­ شود.

عنوان مقاله [English]

Application of Coverage Maps of Iran in the Environment

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Ghazi Saeedi

چکیده [English]

About seventy protected habitats are under the management of Iran's Environment Organization which are divided, according to importance, into four types of national parks, national natural monuments, wildlife sanctuaries and protected areas. The smallest of such areas called the national natural monument of Susan Chehel Cheragh (Forty Lights), is 0.6 hectares, and the largest one is the Turan protected area and Wildlife sanctuary with an area of 1,900,000 hectares. For preparing basic maps for environmental utilization of the above areas the coverage maps of Geographic Organization of the Armed Forces on the scales of 1: 50,000 and 1: 250,000 were taken as the basis, and after clarifying aerial photographs and summarizing the above-mentioned maps a habitat map and other environmental maps are prepared.

1) دالکی احمد 1368 - تفسیر عکسهای هوایی با کاربرد در منابع طبیعی - انتشارات دانشگاه تهران.
2) قاضی سعیدی - محمد علی - 1369 - کاربرد عکسهای هوایی و ماهواره­ای در توسعه محیط زیست.
3) مخدوم - مجید و همکاران - 1366 - طرح جامع پارک داری پارکهای ملی سرخه حصر و خجیر.