نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

نقشه اساس تمام تصمیم­ گیری­ ها و برنامه ­ریزی­ های عمرانی بوده و لزوم وجود و تهیه آن برهیچکس پوشیده نیست. یکی از مشکلات اساسی مملکت در حال حاضر علت عدم دسترسی به نقشه­ های پوششی جدید و به روز؛ از سراسر کشور است. منظور از نقشه­ های پوششی، نقشه­ هایی است در یک مقیاس و دارای همپوشانی که سرتاسر سطح یک کشور را پوشش می­ دهند. این قبیل نقشه­ ها معمولا در مقیاس های متفاوتی مورد نیاز می­ باشد.
در حال حاضر نقشه­ های پوششی در دو مقیاس 1:250000 و 1:50000 از کل سطح ایران در اختیار است. متاسفانه اطلاعات موجود در این نقشه ­ها بسیار قدیمی و مربوط به سالها قبل است. به طوری که در اکثر مناطق مسکونی به دلیل رشد و توسعه به هیچ عنوان گویای وضعیت فعلی در آن مناطق نیست. این در حالی است که به طور مستمر تلاشهای بسیاری از سوی دو سازمان عمده تهیه نقشه، یعنی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سازمان نقشه­ برداری کشور جهت تهیه و به روز نگاه داشتن نقشه­ های پوششی صورت گرفته است. مشکل اصلی آن است که از طریق وسایل و روشهای سنتی تهیه نقشه (یعنی عکسبرداری هوایی، فتوگرامتری و ژئودزی زمینی) نمی ­توان با چنان سرعت و گستردگی به تولید نقشه پرداخت که همواره نقشه جدید و به روز در اختیار باشد.

عنوان مقاله [English]

Revision of Coverage Maps and Advantages of Exploiting Satellite Images

نویسنده [English]

  • Alireza Azmudeh Ardalaan

چکیده [English]

Map is the basis of all decisions and plans of development, and the need for its availability and preparation is not questioned by anyone. One of the main problems of our country is the lack of access to new and up-to-date coverage maps from all over the country. Coverage maps are a set of overlapping maps on the same scale that together cover the entire lands of a country. Such maps
are usually needed on different scales.
At present, coverage maps for the entirety of Iran are available on two scales of 1: 250,000 and 1: 50000. Unfortunately, the information on these maps is very old and belong to years ago, so that there is no indication of the current situation in most residential areas due to recent growth and development. On the other hand, many efforts have been made by the two major planning agencies, namely the Geographic Organization of the Armed Forces and Iran National Cartographic Center, to prepare and keep up-to-date coverage maps. The main problem is that it is not possible through traditional surveying tools (aerial photography, photogrammetry and ground-based geodesy) to produce maps at such speed and breadth to make certain that new and up-to-date maps are always available.

1) The application of space imagery to the small scale topographic mapping of developing countries. ISPRS countries, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 44 (1992) 1-42.
2) Production and revision of maps using satellite photography from MKF-6, KATE-140, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 46 (1991) 31-36.
3) National activities in remote Sensing: a Canadian perspective. ISPRS Journal of Photogrammetry  and Remote Sensing, 46(1991) 296-304.