نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

چکیده

هدف اصلی سیستم های اطلاعات جغرافیایی آماده و هدایت کردن اطلاعات ویژه مکانی است. به نظر کلارک مکانیسم GIS شامل نرم ­افزارهایی است که از طریق سخت­ افزارهای کامپیوتری مراحل تغذیه، ذخیره­ سازی، اصلاح، دخالت، تغییر، تجزیه و تحلیل و در نهایت نمایش داده ­های جغرافیایی را به عهده دارد. همین طور به نظر تروفیمور پروسه GIS  به مجموعه­ ای از سری های اطلاعاتی و روشهای مدل ­سازی اطلاق می­ شود که به توسط کامپیوتر نتایج نهایی را به نمایش می گذارد. بنابراین سیستم مذکور می­ تواند، به عنوان مرجعی اتوماتیزه داخلی، از اطلاعات مخصوص تهیه شده استفاده نموده و نتایج را آنالیز و یا به صورت نقشه ارائه دهد.

عنوان مقاله [English]

A Look at Various Applications of Geographic Information Systems

نویسنده [English]

  • Aliakbar Rasuli

Member of Faculty, University of Tabriz

چکیده [English]

The main purpose of GIS is to prepare and direct special spatial information. In Clarke's view, the GIS mechanism includes software tools that use computer hardware to feed, store, modify, interfere, change, analyze, and finally display geographical data. Furthermore, according to an authority in the field, the GIS process refers to a set of information series and modeling methods that present final results through computer. Therefore, this system, as an internal automated reference, is able to use the provided special information and analyze the results or present them in the form of maps.

1- علی اکبر رسولی - مقاله - 1368 - سمینار نقشه در دفاع، نقشه در سازندگی سازمان جغرافیایی کشور.
2) Monomonier, Mark and schnell, George A. 1987. Map Appreciation.
3) Raper, Jonathan (editor) 1989.
Three dimensional applications in Geographical Information Systems.
4) Taylar and Francis, July – September 1989 Volume 3
Number 3, Number 4 International Journal of Geographical Information Systems.
5) Taylar and Francis October – December 1989 Volume 3, Number 4, I.J CIS.
6) Lo, C.P – 1986 Applied Remote Sensing
7) Photogrammetric Engineering Remote Sensing, Special GIS Iss, ie – October 1987.