نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

یکی از مراحل اساسی در تهیه نقشه، فعالیتی است که تحت عنوان «عملیات طبقه ­بندی» نامیده می ­شود. عملیاتی که ضمن گویا نمودن عکس های هوایی، جمع­ آوری اطلاعات اسامی را دربردارد. عملیات طبقه­ بندی دارای مقررات و دستورالعمل فنی خاصی است که سازمان جغرافیایی در نشریاتی به همین نام به شرح و بیان آن پرداخته است که در این مختصر به اشاره­ ای بسنده می­ گردد.
طبقه­ بندی عکس های هوایی عبارت است از اقداماتی که برروی محدوده نقشه، قبل از عملیات کارتوگرافی انجام می­ گیرد از جمله فعالیت ها می­ توان برخی را چنین برشمرد:
- تشخیص و گویا نمودن و طبقه ­بندی عوارض آثار طبیعی و مصنوعی و نمایش آنها به وسیله علائم قراردادی؛
- تهیه اطلاعات و اسامی.

عنوان مقاله [English]

Note

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

One of the major steps in surveying is the activity called the "classification operation". An operation that, while clarifying aerial photographs, collects the information of names. Classification operations have specific technical rules and regulations that the Geographic Organization has described in the publications of the same name, a brief account of which is presented here.
The classification of aerial photos includes the actions taken on the draft of the map before cartography operation, including some of the activities listed below:

- Identification and classification of the features of natural and artificial effects and displaying them by    conventional signs;
- Providing information and names.

1) United Nations Group of Experts Standardization of Geographical Names (UNGESGN)
2) Exonyms