نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

با اینکه ما جغرافیدان ها علم خود را ام­ العلوم می­ دانیم، و همیشه به این می­ بالیم که جغرافیا به معنای شناخت محیط زیست، از قدیم ترین دانش­ هایی است که بشر از اولین روزهایی که خود را شناخته به حکم ضرورت با آن آشنا شده است. قاطبه جغرافیدانان امروزی به این عقیده ­اند که جغرافیای جدید به صورت یک شاخه از علوم امروزی در قرنی که از 1750 میلادی آغاز شده، و به سال 1850 منتهی گردیده به وجود آمده است. آنها به وجود آمدن و تحول جغرافیای جدید را مرهون زحمات و تلاش های دو نفر دانشمند آلمانی یعنی الکساندر هومبولدت و کارل ریتر می­ دانند. که هر دو در نیمه اول قرن نوزدهم، هم زمان و در یک شهر زندگی می ­کردند.

عنوان مقاله [English]

Considerations About Names in Geography

نویسنده [English]

  • Mohammad Hasan Ganji

چکیده [English]

Geographers consider their science to be the Mother of Sciences, and they always claim that geography, as recognition of environment, is one of the oldest sciences that mankind has known from the very first days that they existed due to necessities. Many geographers today believe that new geography has emerged as a branch of modern science in the century that began in 1750 and ended in 1850. They believe that the emergence and development of a new geography was realized thanks to the efforts of two German scientists, Alexander Humboldt and Carl Reiter. Both lived in the first half of the nineteenth century, simultaneously and in the same city.