نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

بحث گذشته ما درباره حرکات زمین به مسئله وقت و زمان و تاریخ انجامید و دیدیم که چگونه حرکات وضعی و انتقالی زمین این گونه مسائل مهم در زندگی روزانه ما را به وجود می­ آورد. در همین مرحله از بحث بی مناسبت نخواهد بود اگر گفتگوی امروزمان را به مختصری در اطراف ماه که در مسئله وقت و زمان و تاریخ نقش مهمی برعهده دارد تخصیص دهیم.

عنوان مقاله [English]

Geography and its Applications - Part V

نویسنده [English]

  • Mohammad Hasan Ganji

چکیده [English]

Our past discussion of the Earth's motion led to the time and history issues, and we saw how the Earth's rotation and revolution movements created such important issues in our daily lives. At this point in the discussion, it would be of relevance to allocate a brief discussion to the Moon that plays a significant role in the time and history issues.