نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

بدون تردید انسان و زیبایی پرستی و کمال جویی همواره قرین یکدیگر بوده اند و اگر تردیدی در این اصل نداشته باشیم، باید گفت که نقشه نگاری که بیشتر یک هنر است تا علم با مبحث زیبایی شناسی ارتباط نزدیکتری برقرار می کند. وظیفه یک نقشه تنها نمود اطلاعات خاص بر روی یک صفحه نیست، بلکه چون اطلاعات نه بصورت واقعی بلکه به صورت نموداری و یا یک سری خطوطی ست که موجودیت آنها از اصول ریاضی نشات می یرد، لازم است که اصولی به کار گرفته شود تا بیننده ضمن درک مفهوم ها، انگیزه ای برای ترغیب بیشتر در دیدن پیدا کند و این نکته در تفهیم مطالب و همچنین درک اطلاعات سهم مهمی را به عهده می گیرد.

عنوان مقاله [English]

Principles of Beautification in Cartography

نویسنده [English]

  • M.H. Ramesht

چکیده [English]

There is no doubt that human being and beauty worship and perfectionism have always been associated together, and if we have no doubt in this principle, it must be concluded that mapping, which is more an art than a science, has a closer connection with esthetic matters. The role of a map is not only to display certain information on a surface, but since information is not in the form of real life but in the form of graphs or a number of lines whose very entity originates in mathematical principles, it is necessary to employ principles so that a viewer, while understanding concepts, find motivations for further perusal of the map, and this point has a major role in comprehension of contents and perception of information.