نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

اساس این روش جدید نیمه خودکار کننده ترازیابی بر جایگزینی میرهای فعال دارای سیستم اندازه گیری خطی به جای میرهای معمولی است. این میرها دارای تارگت متحرکی بوده که توسط عامل ترازیاب، به کمک یک سیستم کنترل  بی سیم در امتداد محور دیدگانی قرار داده می ­شود. محل تارگت را می­ توان با دقت زیادی تنظیم کرده، و توسط سیستم خودکاری موقعیت آن را برروی میر اندازه­ گیری و ثبت نمود. این اندازه­ گیری ها پس از تصحیح برای پردازش بیشتر به دستگاه ترازیاب مخابره می­ شوند. ویژگی­ های این طرح جدید در جمع­ آوری و ثبت خودکار اطلاعات، تحلیل و نمایش لحظه به لحظه اطلاعات جمع­ آوری شده، داشتن دقتی در حد ترازیابی درجه یک و بالا بردن سرعت اندازه ­گیری است.

عنوان مقاله [English]

A Discussion on Automation of Levelling

نویسنده [English]

  • Alireza Azmudeh Ardalaan

چکیده [English]

The basis of this new semi-automatic levelling method is to replace active mires with a linear measuring system instead of ordinary mires. These mires have a movable target that is fitted along the axis of vision by levelling operator and with the help of a wireless control system. The target place can be adjusted with great precision, and its position on the measurement table can be measured and recorded by an automatic system. After correction, these measurements are transmitted to levelling device for further processing. The features of this new design include collecting and automatically recording information, instantaneous analysis and display of collected information, accuracy at the level of first-rate levelling, and increase in the speed of measurement.

1) Chen, Y.G. and Chrzanowski, A. 1985, Assessment of leveling measurements using the theory of MINQUE; Third International Symposium on the North American Vertical Datum, Rockville, pp. 389-400.
2) Liseyevg, l.A. 1975, Different approaches to justification of the method of least squares and their pratical value for estimating the quality of adjusted nets: Geogesy, Mapping and Photogrannetry, vol. 17, No.3, pp.176-180.
3) Lucas, J.R., Bengston J.M. and Zikoski, D.B.1985, Estimation of Variance components in leveling using Iterated Almost Unbiased Estimation: Th
ird International Symposium on the North American Vertical Datumm Rockville, pp.375-387.
4) Lucht, H.1983, Neighborhood correlations among observations in leveling networks: Precise Leveling , 38 contributions to yje workshop on precise leveling , Hannover, pp. 315-326.
5) Niemeier , W. 1983, some aspects of theory of errors in leveling networls: ibid.pp.295-314.