نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

می ­توان هر وسیله ­ای را که قادر به تولید یک سلسله فاصله­ های ثابت در زمان باشد به عنوان یک ساعت به کار برد. بهترین مقیاس های  تعیین زمان که امروز موجود می­ باشند. از نوسانات کریستال کوارترنر یا تحولات حالت اتم ­ها استفاده می­ کنند. در نقشه­ برداری و ناوبری باید این مقیاس های زمان به دوران زمین ربط داده شوند. با این همه، فاصله توپوسنتریک تا یک ماهواره مستقیما به وضع دورانی زمین مرتبط می­ باشد، که به نوبعه تابعی است از زمان. چون ساعت های اتمی مقیاس های زمان مستقل تولید می­ کنند، احتیاج به موزون کردن این زمان ها وجود دارد. این وظیفه دوران زمین و اولیای امور سرویس زمان می­ باشد.

عنوان مقاله [English]

GPS in Surveying (3): Time Systems and Scales

چکیده [English]

It is possible to utilize any device that is able to produce a series of constant distances in time as a clock. The best time-setting scales available today utilize quartz crystal fluctuations or atomic state transformations. In surveying and navigation, these time scales should be linked to the Earth's time. However, the topo-centric distance of a satellite is directly related to the Earth's rotation, which in turn is a function of time. Since the atomic clocks produce independent time scales, there is a need to align these times. This is the task of the Earth’s rotation and those involved in time service affairs.