نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اکثر فعالیت هایی که نقشه­ بردار در قالب وظایف حرفه­ ای خود انجام می­ دهد، نیازمند اندازه­ گیری است. جامعه به صورت سنتی به نقشه­ بردار به دیده فردی ماهر و متخصص در اندازه ­گیری زمین می­ نگرد. بدین خاطر از او انتظار جمع آوری اطلاعاتی در مورد زمین را دارند. از این روی چنین خواسته­ ای نیازمند اندازه ­گیری و به کارگیری آنها در فرمول های ریاضی است.
انداز­ه­ گیری به مفهوم واقعی چیزی بیش از آن است که به نظر می ­آید. اگرچه ممکن است از دیدگاه یک اپراتور اندازه­ گیری تماما به عملیات صحرایی محدود شود، اما یک فرد مشخص لازم است دیدی عمیق­ تر داشته و اندازه­ گیری های صحرایی را تنها بخش کوچکی از کار اندازه­ گیری و قدمی در جهت تامین اطلاعات مورد نیاز مراحل بعدی به حساب آورد. به علاوه پیش از شروع اندازه­ گیری صحرایی لازم است کار اندازه­ گیری با توجه به دقت هایی که نهایتا مورد نیاز می ­باشد طراحی گردد.

عنوان مقاله [English]

Discussion on the Steps of Implementation of a Surveying Project

چکیده [English]

Most of the activities a surveyor carries out in the context of his professional tasks needs measurement. Traditionally, the community looks at the surveyor as an expert skilled in land measurement. For this reason, they expect him to collect information about land. Therefore, such a requirement necessitates measurement and its application in mathematical formulas.
Measurement, in the real sense, is more than what it appears. Although, from the perspective of an operator, it is possible to restrict measuring entirely to field operations, a particular person needs to have a deeper look, and field measurements are only a small part of measurement work and steps to provide the information necessary for next steps. In addition, before field measuring, it is necessary to design measuring work according to the precision that is ultimately needed.

1) Kraiwsky, E.J. (1977) Adjustment
مقاله موجود در مجموعه مقالات نهمین کنفرانس معلمان نقشه­برداری آمریکای شمالی.
2) Mikhail, E.M.and G.Gracie (1981) Analysis and Adjustment of Survey Measurments. Van Nostrand Reinhold Co., New York.
3) Vanicek, P.and E.J.Krakiwsky (1982) Geogesy: The concepts. North Holland Publishing Company, Amsterdam, the Netherlands.