نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

تحولات عمیقی که امروز در دیدگاه­ ها و مطالعات جغرافیایی به وجود آمده است، لزوم تجدید نظر در الگو، مدل های تجسم فضایی و روش­های مطالعات ناحیه ­ای - منطقه ­ای را ضروری ساخته است. سرعت روند تحولات در مفاهیم و اندیشه­ های جغرافیای ناحیه­ای - منطقه ­ای، آمایش و برنامه­ رزیی آن ایجاب می ­نماید که توزیع فضایی هر یک از عوامل تشکیلاتی، جایگزینی قطب­ های اصلی و نقاط ثقل، شبکه مکان های مرکزی و نظم سلسله مراتبی آنها در قالب ناحیه و منطقه مورد بازبینی قرار گیرد.

عنوان مقاله [English]

Regional-District Spatial Order and Formation and its Evolution in Geography

نویسنده [English]

  • Asghar Nazarian

چکیده [English]

The profound changes that have occurred today in geographic perspectives and studies have made revision of the pattern, spatial visualization models and regional-district study methods necessary. The rate of the process of transformation in concepts and thoughts of regional-district geography, its design and planning requires that the spatial distribution of each of the organizational factors, the replacement of the main poles and points of gravity, the network of central places and their hierarchical order in the form of regions and districts be reviewed.

1) ایولاکوست - جغرافیا نخست در خدمت جنگ، ترجمه ابوالحسن سرومقدم، انتشارات آستان قدس رضوی
2) اصغر نظریان، مبانی و روش مطالعات ناحیه­ای در ایران، رشد آموزش جغرافیا سال دوم سال 8 زمستان 1365.
3) دکتر یدالله فرید: سیر اندیشه در قلمرو جغرافیایی انسانی - انتشارات دانشگاه تبریز چاپ دوم 1366، ص 43 تا 53.
4) اصغر نظریان: سیر تحولات مفاهیم و پژوهش­های ناحیه­ای در جغرافیا مجله رشد، آموزش جغرافیا، شماره 19 و 20.
5) Philippe et Genevieve, PINCHEMEL: Laface de la terre, Armand – Colin. Paris 1988.
6) اصغر نظریان - گسترش فضایی شهر تهران وپیدایش شهرکهای اقماری - فصلنامه تحقیقات جغرافیایی - بهار 1370