نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

تعیین موضع (یا موقعیت) بر مبنای فضا از اوایل سال 1960 به توسط ایالات متحده و ناسا (NASA) شروع و پیگیری شده یکی از این سیستم های اولیه و خیلی موفقیت­ آمیز برای تعیین موقع، ماهواره ترانزیت (TRANSIT) نام داشت، این ماهواره از زمان رهایی­ اش برای استفاده ­های تجارتی در سال 1967، کاربردهای زیادی هم در نقشه ­برداری و ژئودزی بخصوص در جاهایی که هدف برقرار سازی یک شبکه وسیع از ایستگاه ­ها در نواحی بزرگ و حتی روی تمام کره زمین بود به دست آورد. سیستم ماهواره ترانزیت برای برقراری فرض های ژئوسنتریک جدید و برای ربط داده ­ها (مفروضات) مختلف محل به یک چارچوب مراجعه ژئوسنتریک (یعنی مبداء آن در مرکز زمین باشد) خیلی پرفایده بوده است.

عنوان مقاله [English]

GPS in Surveying - Part II

نویسنده [English]

  • Hasan Shamsi

چکیده [English]

Space-Based Positioning was begun and followed up since 1960 by the U.S. government and NASA. One of these early and highly successful systems of positioning was the Transit satellte. This satellite, since its launch in 1967 for commercial aims, has also gained applications in surveying and geodesy, especially where the goal was to establish a vast network of stations in large areas and even whole the earth. The Transit Satellite system has been of great use in establishment of new geocentric assumptions and also for connecting various data (assumptions) of place to a geocentric reference framework (center of earth).