نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

بعد از انقلاب صنعتی به برنامه ریزی شهرها و مناطق مختلف اهمیت بسزایی داده شد با رشد سریع جمعیت و گسترش شهرها فعالیت های فزاینده ای برای تهیه و تدوین الگوهای مناسب برای پخش ساماندهی جمعیت شهرها در پیش گرفته شد.
شهرسازان فعالیت های برنامه­ ریزی شهری را به صورت های مختلف تعریف کرده­ اند، که در مجموع دو روش عمده در برنامه­ ریزی و طراحی شهری مد نظر بوده است:
1) روشی که عمدتا متوجه کالبد شهر است و اصطلاحاً شهرسازی فیزیکی خوانده می­ شود.
2) روشی که گسترش شهر را به طور همه جانبه مورد مطالعه و بررسی قرار می ­دهد و می­کوشد، تا شهرسازی صرفا به طرح فیزیکی محدود نشود.

عنوان مقاله [English]

Planning New Cities: A Look at Locating Process of the New City of Sahand

نویسنده [English]

  • Karim Hoseinzadeh Dalir

چکیده [English]

After the Industrial Revolution, urban and other residential areas’ planning became significantly important. With rapid growth of population and expansion of cities, more and more activities were undertaken to prepare and develop suitable models for distribution of urban population.
Urban planners have defined urban planning activities in different ways, and in general two major
methods have been recognized in urban planning and design:
1) The method that mainly focuses on the body of the city and is called physical urbanization.
2) A method that thoroughly examines the development of the city to make certain that urbanization is not limited to a physical plan.

1)      Cherry Gordon E. 1988 Cities and Plans Edward Arnold England
2)      Gideon Golany 1976 New Town Planning John Wiley and Sons New York.
3)      United Nations 1967 Planning of Metropolitan Areas and New Towns New York.
 
4) شکویی، حسین، شهرکهای جدید، 1353، دانشگاه تبریز
5) خلاصه گزارش مکانیابی توسعه ناپیوسته شهر تبریز، 1367، وزارت مسکن و شهرسازی،
6) شهرهای جدید، فرهنگی جدید در شهرنشینی، 1368، وزارت مسکن و شهرسازی
7) حسین زاده دلیر، کریم، شهرهای ایران و طرحهای جامع، 1370، دانشگاه تبریز.
8) همکاری آقای مهندس فراهنگ، مجری شهر سهند، در پاره­­ای از موردها.