نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

دانشمندانی که در این باره مطالعه کرده ­اند، عقیده دارند که نخستین ساکنان دنیای جدید از آسیا به آنجا رفته ­اند. بومیان آمریکا یکی از شاخه­ های بزرگ نژاد «مغولی» هستند این موضوع را مطالعات مردم شناسی و زاکشناختی و همچنین مطالعه کارهای هنری بومیان آمریکا ثابت کرده است.
قدیمی­ ترین کنده کاری ها و مجسمه­ های کوچک که در چندین هزار سال پیش به وسیله بومیان آمریکا ساخته شده و امروز ضمن کاوش های متعدد به دست آمده­ اند، انسان هایی با چشمانی مورب و با خطوط چهره ­ای که نمونه نژاد مغولی است نشان می­ دهد.
آمریکا شناسان هنوز به درستی نمی­ دانند که چند سال پیشتر از کریستف کلمب نخستین مهاجران آمریکا، در آنجا قدم نهاده و در چه زمانی انسان برای اولین بار پا بر زمین دنیای جدید گذاشته است.
برخی از دانشمندان، تاریخ آبادی ها و تمدن آمریکا را 15000 سال تعیین کرده اند.

عنوان مقاله [English]

How Human Set Foot on America

نویسنده [English]

  • Abdalkarim Gharib

چکیده [English]

Scientists who have studied about American Continent believe that the first inhabitants of the New World have migrated there from Asia. Native Americans are one of the great "Mongolian" branches. This has been proved by anthropological and raciological studies as well as study of the
artistic works of Native Americans.
The oldest carvings and sculptures that have been made several thousand years ago by Native Americans and today come from numerous explorations show embodiments of people with diagonal eyes and facial lines that are typical of the Mongolian race.
Americanists still do not clearly know how many years before Christopher Columbus the first
Americans stepped on American soil.
Some scholars have set the history of the villages and civilization in America to be 15,000 years old.

1) کتاب «پیش از تاریخ» پروفسور فورون
2) کتاب «اسرار سه اقیانوس» کندراتوف